(Norsk)
.
Kundehistorie
Kundeinnlogging

Lantmännen Maskin

Effektiv, enkel og lønnsom håndtering av servicebestillinger

Lantmännen Maskin er et skandinavisk selskap med base i Sverige. Alt i landbruksmaskiner; nye, brukte og deler håndteres av selskapet. Selskapet selger Valtra, Fendt og Claas traktorer, Claas skurtreskere samt et bredt utvalg redskaper og innhøstingsmaskiner.

Sammen med søsterselskapet Swecon har selskapet 70 verksteder med rask og kvalifisert service i Sverige. Som forretningspartner tar Lantmännen Maskin ansvar for hele kjeden fra import til salg, reservedeler og service.

Lantmännen Maskins hovedkontor ligger i Malmö. Lantmännen Maskin eies av Lantmännen, som er et av Nordens største konsern innenfor næringsmidler, energi og landbruk. I 2012 hadde Lantmännen Maskin 735 ansatte og en nettoomsetning på drøyt 2,9 milliarder svenske kroner. Swecon hadde 441 ansatte og omsatte for 2,5 milliarder svenske kroner.

Lantmännen Maskin

”Foreldede systemer medførte at det kunne ta lang tid før ordrer ble sluttrapportert, og vi hadde derfor en følelse av at et stort antall timer aldri ble fakturert. Derfor hadde vi et tydelig ønske om å styrke rapporteringen fra våre mobile serviceteknikere, og det har vi i høy grad lyktes med. At alt nå foregår i sanntid innebærer at vi har et enkelt og kostnadseffektivt verktøy for å håndtere selskapers serviceleveranser."

Anders Segervall,
IT Servicemarked, Lantmännen Maskin


Lantmännen Maskin AB

Utfordringen

 • Lang ledetid fra utført jobb til fakturering
 • Negativ differanse mellom fakturert tid og utført arbeid
 • Omfattende manuell administrasjon ved tidsrapportering og lønn
 • Ikke-optimalisert planlegging av bruk av ansatte og arbeidsoppgaver

suksesskriterier

 • En felles løsning for hele organisasjonen
 • Rapportering i sanntid
 • Kort ledetid fra rapportering (mobil) til fakturering
 • Integrasjon til M3
 • Enkelt og intuitivt rapporteringsgrensesnitt
 • Planlegging på individnivå

Metoder

Implementering av

Utbytte

 • Effektiv rapportering i sanntid via mobile enheter for alle 350 serviceteknikere
 • Mer effektiv håndtering av servicebestillinger for alle 70 verkstedene
 • Individualisert bemanningsplanlegging
 • Effektiv lønnsgenerering via shared service centre

Primære resultater

 • Rask og effektiv rapportering av selskapers serviceoppdrag
 • Korrekt og rask fakturering av servicehenvendelser muliggjør økt faktureringsgrad, tilsvarende 4,5 %
 • Redusert ressursbruk til lønnsbehandling