Kundehistorie

MAN Energy Solutions

MAN Energy Solutions koblet strømmen til papirbunkene

Når man produserer motorer så store som toetasjes hus, er det nødvendig med presisjon i alle faser for å levere en driftssikker motor innenfor det avtalte budsjettet og til den avtalte leveringstiden.

ProMark samles dataene i produksjonen, slik at MAN Energy Solutions kan styre produksjonen ned til minste detalj. Samtidig har bedriften høstet store effektiviseringsgevinster, hvor halvmeter høye bunker med papirregistreringer nå er skåret bort.

I MAN Energy Solutions Danmark arbeider 2 700 medarbeidere med motor- og maskindesign, konstruksjon og vedlikehold av motorer. Suksess på markedet krever presisjon i alle arbeidsoppgaver, fra design via prosjektering til produktplanlegging.

Overblikk og integrasjon

– Vi får det store overblikket samtidig med den detaljerte innsikten takket være smidig integrasjon mellom SAP og ProMark. Vi kan f.eks. hente frem et ordreregnskap, slik at verksfører eller produksjonsplanlegger kan se tid per operasjon. Man kan også se om man holder planen – og justere den hvis det oppstår endringer, sier senior systemkonsulent Flemming Sørensen hos MAN Energy Solutions.

Senior systemkonsulent Flemming Sørensen, MAN Energy Solutions

"Vi får det store overblikket samtidig med den detaljerte innsikten takket være smidig integrasjon mellom SAP og ProMark."

Senior systemkonsulent Flemming Sørensen
MAN Energy Solutions


ProMark og SAP

ProMark strekker SAP-systemet de siste meterne ut på produksjonsgulvet. ProMark fungerer som en "black box" som får og leverer data til SAP. Det innebærer at man ser effekten av ProMark i SAP og lønnssystemet. Samtidig speiles opplysningene ned i ProMark, noe som f.eks. gir master et løpende overblikk i ProMark.

– I ProMark registrerer vi medarbeidernes tidsforbruk knyttet til arbeidsprosesser i fabrikklokalene. Alle materialer kommer med en strekkodeetikett som medarbeiderne skanner når de går i gang med å arbeide med materialet. Når de er ferdige, avslutter de – og alle opplysninger lagres i ProMark og sendes til SAP-systemet, sier Flemming Sørensen.

ProMark er satt opp slik at medarbeiderne skal være koblet til en arbeidsoppgave når de er på arbeid. Derfor registrer medarbeiderne konstant hvilke oppgaver de er i gang med, fra de melder seg på arbeid til de går hjem.

MAN Energy Solutions koblet strømmen til papirbunkene


Massiv effektivisering

Alle "komme og gå"-registreringer ligger også i ProMark. Mer enn 2 700 timelønnede, montører og funksjonæransatte styrer deres tidsforbruk med ProMark. Det meldes inn og ut, slik at personalavdelingen alltid kan gjennomføre lønninger uten feil eller problemer.

– Tidligere godkjente først medarbeiderne deres timeregistrering, deretter fikk leder denne til godkjenning. Deretter ble den levert til lønningskontoret som tastet den inn, og så ble den godkjent en gang til. Med så mange manuelle prosesser hopet arbeidet seg opp i store papirbunker, forteller Flemming Sørensen og fortsetter:

– I dag kjører alt automatisk. Når en ny medarbeider opprettes i SAPs HR-modul, opprettes personen også i ProMark. ProMark er integrert med SAP HR, SAP ordreregnskap, SAP produksjonsplanlegging og Lessor Lønn. All integrasjon fungerer upåklagelig, feil er minimert og vi har høstet en rekke effektiviseringsgevinster.

MAN Energy Solutions koblet strømmen til papirbunkene

MAN Energy Solutions bruker ProMark på alle deres danske lokasjoner, som hver for seg er veldig forskjellige. De går fra kontormiljø via produksjon til støperi. ProMark-terminalen er montert i et solid kabinett som kan holde ute smuss, metallstøvpartikler o.l. som det er spesielt mye av i støperiet.

– Systemet er veldig brukervennlig. Det meste er selvinnlysende og man kan hele tiden følge med i inntastinger på displayet. Det betyr også at dataene er korrekte. Vi kan stole på opplysningene som er i systemet, fordi alle registrerer konsekvent og ensartet. Derfor har våre analyser nå en helt annen verdi. I dag har våre verksførere det store overblikket, sier Flemming Sørensen.

Fremtiden er online

MAN Energy Solutions har samarbeidet med Mark Information i mer enn 10 år.

– ProMark-konsulentene forstår vår situasjon og er lydhøre. Derfor har samarbeidet fungert så godt i mange år. Vi kjører systemet selv og har kun bruk for hjelp i forbindelse med veldig komplekse problemstillinger, sier Flemming Sørensen og fortsetter:

– Vi arbeider hele tiden på å utvide bruken av ProMark. Neste ønske er at våre medarbeidere som reiser rundt i verden og yter service på våre motorer, kan registrere offline og overføre når de er online. Alle hos MAN Energy Solutions er vant til å bruke ProMark og setter pris på det – derfor skal våre reisende medarbeidere også ha den muligheten.