Kundehistorie

Meneta

Meneta i forbikjøringsfeltet med ProMark og SAP

ProMark leveres med standard plug & play-integrasjon til SAP og Lessor Løn

Menetas bremsebakplater sitter på hver 6. bil i Europa. Konkurrentene fra øst ser bare bakhjulet i møtet med Odense-bedriften som satser på kvalitet, leveringssikkerhet og kundeservice.

Meneta befinner seg i et marked i rask utvikling. Knivskarp priskonkurranse fra nye aktører i øst presser de tradisjonelle leverandørene til bilbransjen, og tvinger dem til å finne nye måter å holde på kundene på. Meneta har fra starten av valgt å satse på høy kvalitet, sikker levering og målrettet kundeservice, understøttet av en effektiv IT-plattform. Valget har falt på en løsning som kombinerer ProMark, SAP og lønnssystemet Lessor, og det har gitt resultater fra dag én i den Odensebaserte bedriften.

- De tre systemene passer perfekt sammen. ProMark leveres med standard plug & play-integrasjon til SAP og Lessor, og det satt oss i stand til å implementere hele totalløsningen på bare tre måneder. Implementeringen forløp uten påvirkning på den øvrige driften, som kjørte videre med produksjon, logistikk, leveranser og lønnsutbetaling, forteller logistikksjef Jesper Desmareth fra Meneta.

Meneta i forbikjøringsfeltet med ProMark og SAP

”På lønnsadministrasjonsområdet har vi allerede høstet konkrete fordeler. Godkjennelsesprosessen hos verkstedlederne er blitt sterkt forenklet, slik at de kun skal ta stilling til avvikene i den enkelte medarbeiders normale arbeidsmønster. Men de viktigste gevinstene henter vi på planleggings- og analyseområdet."

Jesper Desmareth
 logistikksjef, Meneta


Meneta har topptrimmet produksjonTopptrimmet produksjon

Meneta er den femte største leverandøren av bremsebakplater i Europa. Årlig ruller det 60 millioner bakplater ut av fabrikken i Odense, som er sterkt automatisert.

- Markedsforholdene tvinger oss til løpende å senke prisene, og samtidig må vi kunne tjene penger. Vår produksjon er sterkt automatisert og derfor uten særlig høye lønnskostnader. Så det er faktisk ikke på lønnen vi konkurrerer, men snarere på vår evne til å drive produksjonen fleksibelt og med et minimum av feil. Vårt mål er å redusere tidstap og feilproduksjon mest mulig, forklarer Jesper Desmareth.

ProMark var, ifølge Jesper Desmareth, et opplagt valg da Meneta skulle finne et system for tidsregistrering og produksjonsplanlegging. Virksomheten kunne også ha valgt SAPs tids- og planleggingsmodul, men ProMark var vesentlig billigere, og da det samtidig uten problemer kunne integreres med SAP-systemet, var saken avgjort.

- Oppsamling av produksjonsdata er nøkkelen til effektivisering og optimering i Meneta. Vi har valgt SAP som kjernesystem og ProMark som støttesystem, og denne kombinasjon setter oss i stand til å behandle data raskt og effektivt. Vi innhenter dataene fra ProMark-terminalene, som er plassert i fabrikken. Herfra kanaliseres de automatisk over til vårt SAP-system og til lønnssystemet, hvor de ligger til grunn for produksjonsplanlegging, logistikk, vedlikehold, innkjøp av råvarer og lønnsberegning, sier Jesper Desmareth.

Jobbkortet følger medarbeideren

Den grunnleggende regelen i Meneta er at ingen kan være på arbeid uten å være tilknyttet en produksjonsordre. For å skape et overblikk over hvilke medarbeidere som er tilknyttet hvilke ordrer, overføres alle ordrer automatisk fra SAP til ProMark. Når medarbeiderne møter på arbeid, melder de seg først inn på en jobb på en av ProMark-terminalene. Denne koblingen av medarbeider- og ordredata spiller en sentral rolle i Meneta, og danner grunnlag for en lang rekke optimerings- og servicetiltak i virksomheten:

- På lønnsadministrasjonsområdet har vi allerede høstet konkrete fordeler. Godkjennelsesprosessen hos verkstedlederne er blitt sterkt forenklet, slik at de kun skal ta stilling til avvikene i den enkelte medarbeiders normale arbeidsmønster. Men de viktigste gevinstene henter vi på planleggings- og analyseområdet. I ledelsen har vi fått et detaljert innblikk i de faktorene som påvirker driften. Våre beslutninger hviler i dag på et pålitelig datagrunnlag. Det har styrket vår forandringsvilje og evne til å tilpasse oss de dynamiske markedsvilkårene.

Fokus på planlegging og kundeservice

- I startfasen har vi konsentrert oss om å optimere produksjonsplanleggingen og styrke effektiviteten.

Via ProMark henter vi data som forteller oss hvordan produksjonen har forløpt, hvor mange enheter som er produsert, og hvor lang tid det har tatt å produsere den enkelte ordre. Foreløpig måler vi kun på stykkantall, men vår ambisjon er at vi også skal samle inn data om kassasjonsprosenter, produksjonsstopp osv. Det vil gi oss et fullstendig bilde av produksjonsforløpet, hvor vi kan se årsaken til avvik og gripe inn overfor feil, forklarer Jesper Desmareth.

I tillegg til produksjonsplanlegging bruker Meneta også dataene fra ProMark til andre sentrale formål. Ett av disse er beregning av uttak fra råvarelageret, som skjer kun på grunnlag av stykkinnmeldingene i ProMark. Et annet område er logistikk og kundeservice, som bruker dataene fra ProMark til beregning av leveringstider.

- Vi satser på god kundeservice som er en sterk konkurranseparameter i vårt marked. Vi har koblet ProMark sammen med vårt logistikksystem, som mates online med produksjonsordre-dataene fra terminalene.

På denne måten har logistikkmedarbeiderne et simultant bilde av hvor langt vi har kommet med den enkelte ordre, slik at de alltid kan gi en nøyaktig status til våre kunder, uansett når de ringer. Det er en viktig type service å kunne yte, og et område hvor vi klart distanserer oss fra konkurrentene, forklarer Jesper Desmareth.

Verktøy overvåkes

Meneta har egen verktøyproduksjon og ligger dermed ett skritt foran mange av sine konkurrenter, fordi både fremstilling og vedlikehold av verktøy foregår internt. Også her er ProMark med i spillet, og gjør det mulig for Meneta å se verktøyenes vedlikeholdsdata i sammenheng med den øvrige produksjonen.

- Hvis et verktøy skal til reparasjon gjentatte ganger, er det et signal til oss om at vi har et kvalitetsproblem. Dårlig verktøy påvirker jo både vår produksjonsflyt og våre kostnader. Vi tjener ikke penger på vedlikehold, så også ut fra en økonomisk betraktning gjelder det å minimere dette området, forklarer Jesper Desmareth.

Han ser frem til å arbeide videre med ProMark og forventer å kunne høste mange flere fordeler, blant annet på analyseområdet hvor analyseverktøyet ProReport byr på noen interessante muligheter for Meneta.

Tids- og jobbregistrering hos Meneta A/S

Meneta bruker modulene ProReport til analyse, ProManagement til planlegging, ProJob til ordreregistrering og ProTime til komme/gå-registrering. Modulene er implementert på fire terminaler som er plassert i de fire produksjonsavdelingene. ProMark er også implementert i Menetas datterselskap MAST.

Meneta valgte ProMark i forbindelse med en større systemutskifting, som også omfatter SAP og lønnssystemet Lessor. IT-omleggingen kom i kjølvannet av at Meneta ble overtatt av amerikanske M.A.T. Group, som bruker SAP i hele konsernet.

ProMark kjøres på en server hos Meneta i Odense, mens SAP-systemet driftes på en server hos Menetas amerikanske eiere i Chicago. Integrasjonen mellom de to systemene foregår uten problemer via Internett. Når en ordre avsluttes i Odense, overføres dataene automatisk til serveren i USA, og er straks tilgjengelige for ledelsen.