(Norsk)
.
Kundehistorie
Kundeinnlogging
Motta vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt og viktig informasjon om Workforce Management

Orkla Foods Norge AS

Et riktig valg

Da Orkla Foods Norge AS valgte ProMark til medarbeideroppfølging ved Torofabrikken i Bergen, kunne gevinsten oppsummeres med ett ord; Driftskontroll.

Tidligere benyttet Torofabrikken på Arna i Bergen et timeregistreringssystem der hver enkelt ansatt skrev sine timer manuelt. Dette resulterte i en bunke timesedler som overskred 400 sider daglig, hvorpå mye tid gikk med tilretting av feilrapportering.

Orkla Foods Norge AS, som eier Toro, trengte et mer komplett system til medarbeideroppfølging. De henvendte seg til en rekke aktører i markedet, der enkelte aktører raskt skilte seg ut fra de andre.

ProMark

- Vi hadde en prosess der ni aktører var inne i bildet. Hovedkriteriene var at systemene kunne håndtere en bedrift av vår størrelsesorden, med vekt på rapportering og brukervennlighet, sier Christine Grung, HR rådgiver i Orkla Foods Norge AS. De satt til slutt igjen med tre aktører som ble utfordret til å løse et skreddersydd case. Resultatet levnet ingen tvil.

Orkla Foods Norge AS valgte riktigt med ProMark

- ProMark skilte seg ut som det klart beste alternativet. Det har en meget brukervennlig terskel, samtidig som det innehar gode rapporteringsmuligheter, sier Grung.

Systemet ble levert med kapasitet for utvidelse, og oppgradering av systemet gjøres fortløpende, slik at nye funksjoner og teknologi kan tas i bruk.

Systemet

ProMark systemet som benyttes er integrert til SAP for å sikre korrekt overføring av lønn. Personalet registrerer selv sin egen arbeidstid, hvilket eliminerer feilkilder, øker de ansattes tillit til systemet og frigjør tid. Lønnsadministratoren kan dermed ta seg av andre arbeidsoppgaver.

Orkla Foods Norge AS valgte rigtigt med ProMark

 


”Færre feilkilder øker effektiviteten, og er svært kostnadsbesparende. Men den største fordelen vi oppnår ved å benytte ProMark er uten tvil driftskontroll på detaljnivå.”

Christine Grung
 HR rådgiver i Orkla Foods Norge AS


Fordeler

- Færre feilkilder øker effektiviteten, og er svært kostnadsbesparende. Men den største fordelen vi oppnår ved å benytte ProMark er uten tvil driftskontroll på detaljnivå, sier Christine Grung.

- I motsetning til tidligere kan vi nå kjøre rapporter for hver time. Vi får også satt vaktavtaler, turnuser, tariffavtaler og andre protokoller i system. Dette gir oss et ryddig forhold til tillitsvalgte så vel som fagforeninger, fortsetter hun.

ProMark systemet gir også en hyggelig bi-effekt

- ProMark gir oss oversikt over hvem som er til stede til en hver tid. Dette gjør det enkelt å holde oversikt hvis det skulle gå alarmer ved fabrikken eller oppstå andre uventede situasjoner, sier Grung.

Hun understreker at oversikt over hvem som er på forretningsreise eller andre oppdrag, gjør det enklere når vi skal formidle til kunder og andre om når de er forventet tilbake.

Orkla Foods Norge AS valgte riktigt med ProMark