Kundehistorie

Pisiffik

Optimalisert vaktplanlegging med aktuell informasjon om kostnad i forhold til budsjett

Pisiffik er Grønlands største, privateide detaljistkonsern. Kjeden består av 52 supermarkeder, nærbutikker, spesialforretninger og restauranter i Grønlands 6 største byer, hvor ca. 60% av befolkningen bor og lever. 

Foruten 8 store Pisiffik-supermarkeder inkluderer Pisiffik også konseptene Spar, AKIKI, Sunset Boulevard, JYSK, Sweet Home, Elgiganten, SuKu, Nota Bene, Torrak Fashion (klær) & Pisattat (isenkram). I tillegg driver de engros i hele landet gjennom KK Engros og KK Cash & Carry butikkene.

Pisiffik har mer enn 800 medarbeidere.

Pisiffik logo

"Med ProMark har vi fått en moderne løsning med intuitive brukergrensesnitt som forenkler planleggingen av medarbeidernes vakter, samt gir butikk- og salgssjefer en riktig oversikt over kostnaden ved en gitt vaktplan i den enkelte butikk"

Henrik U. Schunck
Prosjektleder


Pisiffik optimaliserer vaktplanleggingen med ProMark

Utfordringen

 • Pisiffik har brukt WinTid gjennom mange år. Da behovet for å bytte deres Kaba-terminaler oppsto, bestemte de sig for å modernisere hele deres Workforce Management-plattform. De fokuserte spesielt på å få funksjonalitet til planlegging av medarbeidernes vakter med informasjon om budsjett og kostnader. Dette for å kunne se kostnaden av en gitt plan i forhold til budsjetterte timer

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Løsning som støtter tids- og fraværsregistrering samt planlegging av alle timelønnede medarbeidere og fraværsregistrering for funksjonærene
 • Utrulling i faser: Fase 1 gikk på lufta i starten av 2021, og det blir løpende utrullinger av ny planleggingsfunksjonalitet over de neste 6 måneder

Metoder

utbytte

 • Forenklet administrasjon av både timelønnede og funksjonæransatte
 • Mulighet til å se planlagte lønnskostnader samt realisert omsetning i forhold til budsjett – både på butikknivå, på tvers av flere butikker og på distriktsnivå 
 • Effektiv håndtering av avvik ved f.eks. sykdom som muliggjør rask replanlegging
 • Moderne brukerflater gir mulighet for vaktbytte og selvbetjening 

Primære resultater

 • Spart administrativ tid gjennom optimaliserte tidsregistrerings- og lønnsprosesser
 • Planlegging i forhold til behov og minimumsbemanning på bestemte tidspunkter av dagen
 • Tett styring av lønnskostnader
 • Rask reaksjon på avvik