Kundehistorie

Saint-Gobain Distribution Denmark

SGDDs ledelse definerte for 2012 en rekke fokusområder, bl.a. økt innsats i forhold til fravær

Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) er et felles selskap for kjente merker som Brødrene Dahl, Optimera, Bad og Design, Heradan, Øland og Zupply, og har en størrelse som gir selskapet en ledende rolle innenfor distribusjon av byggematerialer i Danmark. SGDD har 1400 medarbeidere fordelt på mer enn 70 butikker.

Back-office-funksjoner i SGDD ivaretas samlet, med felles ledelse og administrasjon. Det er en løsning som gjør det enklere og mer effektivt for de enkelte enhetene i hverdagen. Sentrale funksjoner, som logistikk, innkjøp, markedsføring, økonomi, it og HR blir dermed tatt hånd om av back-office-funksjonen i SGDD, noe som også gir en rekke stordriftsfordeler. Samtidig frigjøres ressurser til å fokusere på forretningene og komme tettere på kundene.

Saint-Gobain Distribution Denmark

”Vi kunne dermed med egne øyne se verdien av å automatisere oppgaver som vi tidligere utførte manuelt. Vi opplevde bl.a. at vi kunne heve sykepengerefusjonene med 5–10 % med en litt mindre innsats."

Anette Boesen
HR administrativ sjef, Saint-Gobain Distribution Denmark


"MUST WIN BATTLE" I 2012 – FRAVÆR

Ledelsen i SGDD definerte for 2012 en rekke fokusområder, bl.a. økt innsats i forhold til fravær. Ikke fordi SGDD har et stort fravær (ca. 2,5 %), men som et viktig område i arbeidet med å effektivisere prosesser både sentralt og desentralt. Altså ikke bare i forhold til administrasjonen, men også for å gi den lokale ledelsen et bedre verktøy til gjennomsiktighet og proaktivitet i forhold til personalepleie.

En del av svaret var en utvidelse av den eksisterende ProMark prosesstøtten. Mark Information og SGDD utviklet sammen en business case hvor fokus lå på tre elementer:

  • Automatisk varsling ved sykefravær jf. SGDDs personalpolitikk
  • Automatisk og korrekt søknad om sykepengerefusjon
  • Mindre manuelt arbeid i den sentrale administrasjonen

Anette Boesen, HR administrativ sjef sier: "Business casen ble godkjent av ledelsen. Samarbeidet med Mark Information ble implementert ved en partnerskapsavtale, slik at vi fikk ProAbs på prøve i en måned. Vi kunne dermed med egne øyne se verdien av å automatisere oppgaver som vi tidligere utførte manuelt. Vi opplevde bl.a. at vi kunne heve sykepengerefusjonene med 5–10 % med en litt mindre innsats."

"Lovgivningen på sysselsettingsområdet opplever vi som relativt dynamisk, og ProAbs sikrer ikke bare at vi overholde loven i forbindelse med lovpliktige sykefraværssamtaler, men også at vi får refusjonene i havn."

Anette Ravn Boesen, HR administrativ sjef, Saint Gobain Distribution Danmark