Kundehistorie

Schneider Electric

Outsourcet drift av ProMark frigjør energi til økt fokus på kjernevirksomheten

Schneider Electric leverer digitale løsninger for energi og automatisering for å oppnå effektivitet og bærekraft. De kombinerer verdensledende energiteknologi, sanntidsautomatisering, programvare og tjenester i integrerte løsninger for hjem, bygninger, datasentre, infrastruktur og industrien.

Schneider Electric ble etablert under den første industrielle revolusjonen av brødrene Schneider som ble store aktører i stål- og maskinindustrien. Like etter oppstart gikk de inn på det nye elektrisitetsmarkedet og er nå et globalt selskap med 128.000+ ansatte over hele verden og inntekter i 2021 på 28,9 milliarder EUR.

Schneider Electric

”Det er avgjørende at ProMark alltid kjører jevnt og problemfritt, og det er derfor vi valgte å overlate driften av både ProMark-serveren og applikasjonen til Mark Information og ikke til vår IT-outsourcing-partner. På denne måten unngår vi for mye mas, tidsforbruk og kostnader.”

Ingemar Strand
Systemsupport, Schneider Electric


Schneider Electric outsourcer drift hav PoMark

Utfordringen

Med outsourcet støtte på servere var det mange parter som måtte involveres i støtte og oppgradering av ProMark:

 • Mangel på kompetanse i den pågående IT-driften av ProMark med oppgraderinger og backup
 • Utfordring i synkronisering mellom operativsystem og ProMark hos annen outsourcing-partner

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Enklere å utføre endringer og oppgraderinger av ProMark
 • Sikre full oppetid på kritisk system for bemanningsplanlegging, jobb- og tidsregistrering samt at integrasjoner til lønn- og ERP-system kjører
 • Unngå konflikter i programvare og brannmurer når konsulenter trenger tilgang til programvaren

Metoder

ProMark 365 Cloud Individual med:

 • Tidsregistrering (ProTime)
 • Jobbregistrering (ProJob)
 • Registrering via mobil app (ProMobile)
 • Integrasjoner til SAP lønn/SAP ERP (ProHost)
 • Varslinger (ProNotify)
 • Bemanningsplanlegging (ProRoster)
 • Rapportering (ProReport)

Utbytte

 • Bedre støtte hos Mark Information enn via outsourcet support på egne servere
 • Enkel budsjettering av utgifter
 • Med høye krav til IT-sikkerhet, blir flere og flere brannmurer installert rundt systemene. Nå unngår Schneider bryet med å gi tilgang til programvaren
 • Unngå å opprettholde servertilgang for ProMark-konsulentene

Primære resultater

 • Mer kostnadseffektivt med outsourcing hos Mark Information
 • Reduserer administrativt tidsforbruk
 • Effektiv bruk av ressurser gjennom outsourcing og rask respons hvis problemer oppstår