Kundehistorie

SDC

Forandring krever kommunikasjon

SDC er IT-servicepartner for finanssektoren i Norden. SDC sine kjernetjenester er utvikling og drift av bankapplikasjoner, og de leverer, som de eneste på markedet, en fellesnordisk plattform skreddersydd til hvert lands nasjonale lovgivning og språk. I dag er 120 små og store banker fra de nordiske landene kunder.

SDC bestreber seg på å tilby Nordens mest fremtidsrettede IT-plattform ved å være i forkant av å gi best-in-class funksjonalitet, design og optimalisering.

SDC har 530+ ansatte ved hovedkontoret i Ballerup og rundt 60 ansatte i datterselskaper i Danmark og Sverige.

SDC: ProMark støtter transition mot en mer kommersiell profil

”SDC er på vei mot en mer kommersiell profil, hvor vi ikke bare leverer de tjenester våre kunder etterspør, men tilbyr også sparring og inspirasjon i kryssfeltet mellom forretning og IT. ProMark støtter denne transition.”

Tine Skov Madsen
HR-direktør, SDC


Tilfredse medarbeidere hos SDC

Utfordringen

 • Helt ny overenskomst for den finansielle sektoren (timebank) skulle automatiseres elektronisk
 • Behov for nøyaktig oversikt over prosjekttimer som fakturerings-grunnlag
 • Transformasjon mot en mer kundeorientert profil

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Alle i SDC måtte registrere tid og prosjekt
 • Oppstart på bare 3 uker
 • Nettverket av superbrukere var en stor fordel. Da ble ikke HR-avdelingen en flaskehals
 • Stor åpenhet gjennom den nye styringsinformasjonen

Metoder

 • Tydelig kommunikasjon: Hvem blir påvirket av det nye systemet, samt å skreddersy meldinger og info til ulike parter
 • Utvalgte ansatte var involvert fra begynnelsen og fungerte som ambassadører, da det ble rullet ut
 • Informasjonsmøter for alle om den nye overenskomsten og tidsregistrering
   

UTBYTTE

 • Støtte for kommersialisering
 • Sterk støtte til prosjektet, siden det var godt forberedt og hjelp var tilgjengelig
 • Automatisering bl.a. gjennom meldinger som varsler lederne på email når det er avvik som skal godkjennes
 • Moderne brukergrensesnitt
   

Primære resultater

 • Sikkerhet for at lønns- og faktureringsgrunnlaget er på plass i tide
 • Implementering på bare tre uker med integrasjon til både lønns- og ERP-system (Visma Lønn og Dynamics AX)
 • Høyere åpenhet – både for SDC og kundene