Kundehistorie

Smyths Toys

Strømlinjet Workforce Management-prosesser med verdifulle data fra ProMark og SAP

Smyths Toys er Irlands ledende leketøysbutikk, grunnlagt i 1987. Med over 100 butikker er Smyths Toys til stede over hele England og Irland. De tilbyr underholdningsprodukter for barn i alle kategorier til de beste prisene.

Selskapet har hovedkontor i Galway i Irland og har herfra ekspandert i hele Irland og England.

Selskapet sysselsetter rundt 3.500 ansatte, og arbeidsstyrken dobles i førjulstiden.

Smyths Toys

"ProMark har strømlinjet vår komme/gå og fraværsprosess og har medvirket til en mer effektiv lønnsprosess."

Patricia Donohue
HR-administrator

"Gjennom å integrere ProMark og SAP SuccessFactors kan våre butikksjefer enkelt planlegge de ansattes arbeidstid i forhold til behovet, og dermed optimalisere ressursbruken."

Rob Wilson
IT-sjef


Strømlinjet Workforce Management-prosesser hos Smyths Toys

Utfordringen

 • For mange manuelle prosesser i lønnsadministrasjonen
 • Ledelsen hadde ikke full oversikt over fremmøtet i hele organisasjonen på grunn av de mange forskjellige butikklokasjoner
 • Behov for å forbedre gjennomsiktigheten og effektiviteten av komme/gå-data
 • Behov for å skape konsistente komme/gå- og lønnsprosesser i alle butikker

Projektomfang og suksesskriterier

 • Redusere ressursforbruket i de nåværende manuelle prosesser
 • Forbedre kontroll med overholdelse av lover og regler
 • Tilgang til rapportering i en sentral database som inneholder data fra alle butikker
 • Prognoser for timer relatert til vaktplanene i hver butikk

Metoder

Utbytte

 • En mer effektiv prosess til registrering av komme/gå- og fraværsdata i alle butikker med terminaler som kan overvåkes og vedlikeholdes sentralt
 • Butikksjefer kan legge mer effektive vaktplaner med aktuelle fraværsdata fra SAP SuccessFactors
 • Sentral ledelse kan få full oversikt over medarbeidernes oppmøte, fravær og timer i hele organisasjonen og for hver butikk

Primære resultater

 • Langt mindre tid brukt på behandling av lønnsdata og færre menneskelige feil
 • Reduserte administrative kostnader
 • Mer effektiv vaktplanlegging i relasjon til behovet som sikrer at lover og avtaler overholdes, samt gir oversikt over timer