Kundehistorie

Supergros

Supergros fikk nøkkelferdig løsning som er full av kraft

SuperGros a/s er en grossist til dagligvaremarkedet samt kiosker og nærbutikker. SuperGros kjøper inn og leverer varer til kjedene SuperBest, SPAR, KIWI og en rekke mindre kjeder av nærbutikker inkludert Nærkøb, Letkøb og Shell.

De primære forretningsområdene er innkjøp og logistikk. SuperGros a/s har en årlig omsetning på 16,3 milliarder danske kroner (i 2011) og en stab på ca. 1100 ansatte ved terminalene i Vejle, Herning, og Ringsted. SuperGros a/s er et selskap i Dagrofa Group.

Supergros

”ProMark erstattet en annen tidsregistreringsløsning; det var både en særdeles verdiskapende aktivitet for SuperGros og en virkelig god opplevelse for brukerne. 
ProMark er en super brukervennlig løsning.”

Henrik Agerskov
Prosjektleder, SuperGros a/s


Christian Rohde og Mette Frantzen, Dagrofa / Supergros

Utfordringen

 • Fraværsregistrering via web for administrative medarbeidere
 • Ønske om et gjennomsiktig system med integrasjon til lønn
 • Ønske om rapportering som kjører automatisk og via mail
 • Ensartet håndtering av data og overenskomster på tvers av virksomheten

Suksesskriterier

 • En medarbeiderstab på 1100 fordelt på 3 lokasjoner
 • Hardware (LAN-Terminaler)
 • Software (ProTime)
 • Service (implementering, prosjektledelse, styregruppe og Hotline)
 • Nøkkelferdig løsning som støtter alle forretningsbehov

Metoder

Nye muligheter

 • Nye rutiner for godkjenning av avvik i forhold til planlagt tidsforbruk, så avdelingsledere i større utstrekning involveres
 • Online godkjenningsrutiner
 • Integrasjon til lønns- og HR-system
 • Full oversikt over fraværs-KPI gjennom grafisk visning av eksempelvis fravær pr. avdeling

Primære resultater

 • Betydelig løft i oppfølging på avvik
 • Forbedret kvalitet og redusert tid brukt på lønnsbehandling
 • Ensartede data for lønnshåndtering
 • Pålitelig implementering: 100% på omfang og på tid, - og under budsjett!