Kundehistorie

Valmont SM

Korrekte data til oppfølging på produksjonstimer

Valmont SM produserer, samler og vedlikeholder tunge, komplekse stålkonstruksjoner for et bredt spekter av bransjer, inkludert vindmølleindustrien, olje og gass, prosessindustri og transportanlegg. 

Valmont SM har både serie- og ordreproduksjon og har et høyteknologisk produksjonsanlegg med stor kapasitet plassert i nærheten av Aabenraa Havn i den sørlige delen av Danmark.

Valmont SM er en del av amerikanske Valmont Industries og har ca. 600 medarbeidere i Danmark og en omsetning på 664 mil. DKK i 2017.

Valmont SM

"Med ProMark har vi fått en moderne, automatisert løsning til innsamling av medarbeidernes arbeidstid. Det har gitt oss det ønskede innsyn slik at vi alltid kan følge tidsforbruk og status på ordrer i produksjonen – og justere om nødvendig"

Bo Bendixen
Økonomidirektør, Valmont SM


Stålkonstruksjoner fra Valmont SM

Utfordringen

 • For mange manuelle prosesser i forbindelse med innsamlingen av arbeidstid og fravær
 • Vanskelig å gjennomgå data
 • Ingen mulighet til å følge med i status på ordrer og tidsforbruk

Prosjektomfang og suksesskriterier

 • Komplett løsning til ca. 500 timelønnede medarbeidere og 100 funksjonærer
 • Alle timelønnede registrer komme/gå- og jobbtid, mens funksjonærer kun må registrere fravær
 • Bemanningsplanlegging til håndtering av flere skift 
 • Utrulling i faser

Metoder

Utbytte

 • Automatisert løsning med smidig godkjenning av registreringer
 • Økt gjennomsiktighet i jobbdata til  kontroll av fremdriften på ordrer
 • Mulighet til å sende informasjon om ordrer til de ansatte slik de kan følge med i status og tidsforbruk
 • Moderne, fremtidssikker løsning

Primære resultater

 • Rask og aktuell registrering av tid
 • Redusert administrativ tid
 • Effektiv planlegging av de ansattes arbeidstid
 • Data i sanntid for nøyaktig og fullstendig oppfølging på alle produksjonstimer