Logistikk & transport

Riktige data til effektiv og fleksibel planlegging

Riktige data til effektiv planlegging innen for logostik og transportKonkurransen innen for logistikk og transport er tøff. Varierende etterspørsel og økt krav om kortere leveringstider, levering i tide og høy service er bare noen av utfordringene, virksomheter står overfor.

Det krever overblikk og detaljert planlegging å drive en virksomhet som kjører 24 timer i døgnet – kanskje på flere lokasjoner – og administrere et stort antall timelønnede medarbeidere med skiftende arbeidstid. 

IT – veien til økt effektivitet

Økt bruk av IT er en forutsetning for å kunne øke effektiviteten og fortjenesten. Minimering av tungvinte, manuelle arbeidsprosesser til fordel for digitale, mobile og brukervennlige løsninger er noen av de tiltak virksomheter bør fokusere på.

Vår ProMark Workforce Management-løsning sikrer den nødvendige synlighet i arbeidsstyrken, slik at man kan planlegge de riktige ressursene til rett tid og riktig oppgave – og samtidig sikre, at de ansatte får riktig lønn.

Med data i sanntid får man presis og pålitelig informasjon om status på oppgaver og ressurser. Dette gir et solid og faktabasert grunnlag, som hjelper til med å treffe de riktige operasjonelle beslutningene. ProMark gir bedriften dermed den nødvendige innsikt for å kunne effektivisere anvendelsen av tid og ressurser, reagere raskt på mulige endringer og oppnå besparelser.

Taktskifte med ProMark

ProMark kan hjelpe deg og din virksomhet godt på vei til økt effektivitet. Fordelene ved ProMark er blant annet:

  • Overblikk over status og ressurser i sanntid gir et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag 
  • Bedre utnyttelse av medarbeidernes arbeidstid gjennom effektiv bemanningsplanlegging – også ved avvik
  • Skaper synlighet rundt ikke-aktivitetsbaserte timer og hvor det kan optimaliseres
  • Minimerer feil ved å fjerne manuelle rutiner
  • Sparer tid til kontroll av medarbeidernes oppmøte og fravær
  • Sikrer riktig lønn inkludert beregning av overtid, skifttillegg med mere
  • Kort implementeringstid, som sikrer hurtig avkastning på investeringen