Næringsmiddel

Den beste måten å minimere sesongvariasjoner

Sesongvariasjoner i etterspørsel og et sterkt konkurransepreget miljø tvinger ofte næringsmiddelindustrien til å reagere hurtig. Dessuten blir forbrukerne stadig mer krevende, noe som gjør servicenivået til en nøkkelparameter. Følg kundens krav – eller mist kunden.

Den gang hvor strategien alene var å konkurrere på prisen er en saga blott. I dag må man ta hensyn til stigende energi- og matvarepriser, stadig mindre marginer og økt konkurranse fra Internett. Derfor blir det viktigste konkurranseparameter å utnytte ressursene.

Med produksjon døgnet rundt og stadig strengere krav til industrien, er det ikke råd til å ta sjanser. Produksjonen skal kjøre optimalt og kvaliteten må være på topp. Man har behov for innsikt og kontroll – i sanntid, hele tiden.

ProMark – Mark Informations personalhåndteringsløsning – sikrer synlighet i bemanningsstatus på arbeidsprosesser og overblikk over hvordan utstyret fungerer – alt i sanntid. Dessuten gir det overblikk og sammenheng mellom produksjon og logistikk. Derfor er ProMark et logisk valg som sikrer at minutiøs planlegging og høy fleksibilitet går opp i en høyere enhet.

Fordelene er at ProMark

Arbeider i sanntid Med ProMark kan man umiddelbart justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale – alt i sanntid
Sikrer høy kvalitet ProMark leverer hurtig og praktiske kvalitetsdata i sanntid som sikrer at man kontinuerlig kan forbedre prosesser og redusere svinn, avvik og feil. Det minimerer risikoen for sene leveranser og reduserer unødig bruk av ressurser
Er brukervennlig ProMark har et enkelt oppsett og er brukervennlig i hverdagen, men inneholder avanserte bruksmuligheter
Minimerer administrative kostnader, manuelle prosesser og feil ProMark registrerer i sanntid og online validering sikrer mot tastefeil og reduserer manuelle prosesser
Gir et detaljert overblikk ProMark gir et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag som presenterer et overblikk over produksjonsprosessene og bemanning
Skaper økt produktivitet ProMark gjør det mulig å analysere sanntidsdata på en måte som gir informasjon om produktiviteten og besparelser. Det blir det lett å se hvor produktiviteten kan bli bedre
Sikrer korrekt lønn ProMark registrerer arbeidstid, fravær og avviksårsaker, og konsulterer gjeldende overenskomster og avtaler, slik at det kan utbetales korrekt lønn. Det reduserer tidsforbruket i lønnsbehandlingen og gir fullt overblikk over fravær og årsakene til det
Gir bedre kontroll med lagerstatus Aktuelle og nøyaktige data om lagerstatus gir effektiv og billigere logistikk
Gir mindre svinn Nøyaktig oppfølging på forbruk og svinn identifiserer problemer og reduserer frekvensen