Service

Vi sikrer et høyt servicenivå til dine kunder

Servicebedrifter lever av én ting – tilfredse kunder. Før kunne man konkurrere på prisen alene, men de tider er en saga blott. Fornøyde kunder får man kun ved fokus på høyt servicenivå og i dagens Norge ønsker fornøyde kunden den optimale serviceopplevelse. God service er den absolutt viktigste konkurranseparameteren.

God service kommer i siste ende fra medarbeiderne, men forutsetningen er dokumentasjon av driften, brukervennlighet og sikkerhet for at det er nok personale på de riktige tidspunktene. Suksess er ikke bare avhengig av kvaliteten på servicen, men også av hvor godt du leverer den opplevelsen som kunden både forventer og ønsker.

Hos Mark Information har vi utviklet verktøy som muliggjør en sterk kundeorientering som kan håndtere utfordringene ved å planlegge en behovsstyrt arbeidsstyrke. ProMark – Mark Informations personalhåndteringsløsning – sikrer synlighet i bemanningsstatus på arbeidsprosesser, utvider tilgjengeligheten og øker servicenivået, uten å tape medarbeidernes interesse. ProMark leverer det nødvendige driftsmessige overblikket i sanntid, slik at man vet at de rette personer er på rett sted.

Fordelene er at ProMark

Arbeider i sanntid Med ProMark får man et fleksibelt system som muliggjør optimal planlegging av ressurser og som samtidig dokumenterer hva det koster i arbeidskraft
Dokumenterer driften ProMark registrerer arbeidstid, fravær og avviksårsaker. Det gjør det lett å håndtere skiftende vakter
Sikrer korrekt lønn ProMark reduserer lønnskostnadene ved å automatisere manuelle tids- og lønnssystemer, og konsultere gjeldende overenskomster og avtaler som sikrer at korrekt lønn utbetales
Færre menneskelige feil ProMark er enkel å sette opp og brukervennlig i hverdagen. All dialog mellom bruker og systemet foregår i klartekst. Automatiske håndtering av instruksjoner sikrer hurtig innlæring og reduserer antall kostbare feil
Sparer tid til kontroll ProMark registrerer komme/gå-aktivitet. Det sparer tid til kontroll og gir større sikkerhet om hvem som er i bedriften. Det gir mer tid til det som betyr noe
Økt produktivitet ProMark måler hvilke arbeidstimer som skaper verdi. Det gjør det lett å se hvor produktiviteten kan bli bedre
Gir et detaljert overblikk ProMark gir et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag som gir overblikk. Det betyr spart tid til kontroll og et hurtigere overblikk over hvor det kan svare seg å fokusere