Kundesupport

Tjenester som øker utbyttet av ProMark og letter den daglige driften

Mange virksomheter er ofte avhengig av noen få nøkkelpersoner i IT- og HR-avdelingene som kan ivareta den løpende driften, oppsett og vedlikeholdet av ProMark. Det betyr ikke bare at virksomheten er svært sårbar, men også at medarbeiderne hele tiden må være oppdatert på sin kunnskap om ProMark. Derfor tilbyr vi en rekke tjenester som bidrar til at dere får størst mulig nytte av deres ProMark-installasjon og kan lette den daglige driften hos dere.

Les mer om våre tjenester:

  • Customer Care: Det daglige kontaktsenter som behandler forespørsler fra våre kunder
  • Konsulentassistanse: Sparring i forhold til optimalisering og modernisering av ProMark samt hjelp til mer avanserte oppgaver og endringer
  • SuperbrukerService: La oss håndtere de daglige superbruker-/administratoroppgavene i ProMark
  • HardwareService: Lei deres terminaler og lesere og få full service på utstyret