HardwareService

Overlat håndtering og support av terminaler til oss

HardwareService - Overlat håndtering og support av terminaler til oss

Som virksomhet, er dere avhengig av at IT-utstyret fungerer hele tiden. Derfor tilbyr vi nå en HardwareService-avtale som dekker leie, drift, overvåking og reparasjon av terminaler og lesere til ProMark.

Vi tilbyr med andre ord Hardware as a Service.

HARDWARE AS A SERVICE

Med vår HardwareService kan dere unngå å investere i nye terminaler. Samtidig kan dere la oss overta den daglige overvåking og drift av terminaler og lesere og dermed slipper dere jobben med selv å overvåke og holde terminalene i drift.

Vi overvåker utstyret via fjernoppkobling og kan utføre de fleste korreksjoner. Oppstår det problemer med deres terminaler, sørger vi for at terminalene kommer i gang igjen. HardwareService-avtalen forutsetter derfor at vi har en fast tilgang til deres ProMark-installasjon, slik at vi online kan få tilgang til terminaler og ProMark-serveren.

SIKKER DRIFT OG FORUTSIGBARHET I IT-BUDSJETTET

En avtale om HardwareService gir dere en rekke fordeler:

  • Ingen investering i nye terminaler
  • Faste driftskostnader, slik at dere unngår uforutsette kostnader til reparasjon og reservedeler
  • Spart tid på overvåking og support av terminaler og lesere
  • Rask bistand ved stopp og tilgang til reservedeler
  • Større trygghet i den daglige driften

Med vår HardwareService kan dere optimalisere virksomhetens investeringer i ProMark.