Konsulentassistanse

Sparringspartnere som hjelper med å oppnå optimal forretningsverdi av deres ProMark-løsning

Våre erfarne konsulenter er viktige sparringspartnere, når det gjelder å skape enda større verdi av ProMark i deres virksomhet.

Ved å kombinere konsulentens inngående kunnskap om ProMark og forståelse for deres forretning, kan de veilede i, hvordan dere kan optimalisere bruken av ProMark samt gi råd om muligheter dere ennå ikke har benyttet. Konsulentene bidrar til å sikre effektive prosesser gjennom å:

  • Holde dere oppdatert på ny funksjonalitet, som kan komme dere til gode
  • Introdusere dere til nye moduler som kan skape ytterligere verdi – og hjelpe til med oppsetting og opplæring
  • Sparre med dere om utvikling av ny funksjonalitet til å møte nye krav og behov

Deres guide på moderniseringsreisen

Konsulentene er også verdifulle samarbeidspartnere når det handler om å modernisere og fremtidssikre deres ProMark-plattform. De kan blant annet gi råd om:

  • Å flytte løsningen opp i skyen
  • Integrasjon til øvrige forretningssystemer
  • IT-sikkerhet og compliance-aspekter

Hjelp til mer avanserte oppgaver og endringer 

Endelig kan konsulentene også hjelpe til med mer avanserte oppgaver og endringer som f.eks.:

  • Større eller mer avanserte justeringer av oppsettet f.eks. ved endringer i overenskomster eller oppsetting av nye dagsprofiler
  • Utdanning av nye superbrukere
  • Konfigurasjon av nye rapporter og evt. integrasjon f.eks. til deres business intelligence-løsning

Alle konsulenttjenester faktureres separat. Assistanse kan avtales ad hoc eller være en fast avtale – og utføres via fjernstøtte eller on-site hos dere etter behov.

De ulike konsulenttjenestene gjør det mulig for dere å optimalisere bruken av ProMark etter hvert som virksomheten endres, slik at dere alltid er sikret en velfungerende løsning.