SuperbrukerService

La oss være din ProMark-superbruker

La Mark Information være din ProMark superbrukerMange bedrifter er typisk avhengig av noen få nøkkelpersoner som kan ivareta det løpende oppsett og vedlikehold av ProMark og styre lønnsforberedelsen, sånn at datagrunnlaget til lønnsberegningen overføres til lønnssystemet på avtalte tidspunkt. Det er både tidkrevende og øker sårbarheten i organisasjonen i forbindelse med sykdom, ferie og oppsigelser.

Med SuperbrukerService overtar vi rollen som bedriftens superbruker i ProMark og optimerer den daglige driften av ProMark.

HR-AVDELINGENS FORLENGEDE ARM

Som superbruker sørger vi for vedlikehold av stamdata, profiler og konti på medarbeidere og justerer løpende det eksisterende ProMark-oppsettet.

Oppgavene omfatter f.eks.:

 • Å vedlikeholde ProMark med:
  – Nye og sluttede medarbeidere
  – Lønn- og fraværskontoer
  – Ubekvem arbeidstid og andre tillegg
  – Overtid
  – Godkjenningsprosesser
 • Å styre lønnsforberedelser og sørge for at datagrunnlaget til beregning av lønn overføres til lønnssystemet på avtalte tidspunkt
 • Brukerhåndtering, så medarbeiderne får den relevante adgangen i forhold til deres brukerprofil
 • Intern distribusjon av rapporter

Kontinuerlig drift og mer tid til kjerneoppgaver

Det er fler fordeler med å overlate funksjonen som superbruker til oss:

 • Redusert sårbarhet i organisasjonen i forbindelse med sykdom, ferie og oppsigelser
 • Mer tid til å fokusere på bedriftens kjerneforretning og støtte opp om andre oppgaver og prosesser, som skaper større verdi
 • Minimering av feil ved å la konsulenter med den nyeste kunnskapen om produktet og en høy grad av profesjonalisme håndtere ProMark-løsningen
 • Økonomiske besparelser

SuperbrukerService bidrar dermed til å sikre optimal utnyttelse av bedriftens investeringer i ProMark.

Last ned produktblad og les mer om vår SuperbrukerService.