CSR-policy

Vi er en del av Global CompactHos Mark Information streber vi etter å redusere vår negative påvirkning på miljø og klima. Som en del av vår bærekraftpolitikk har vi knyttet oss til FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark – det er henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlige virksomheter og Danmarks største nettverk for ansvarlige selskaper.

Gjennom tilknytningen forplikter vi oss til å jobbe med Global Compacts 10 prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon samt med de 17 verdensmålene.

Tiltak som minimerer vår miljøpåvirkning

I vårt daglige virke fokuserer vi også på å minimere miljøpåvirkningen når det er mulig, f.eks. i forhold til våre reiseaktiviteter, valg av hostingleverandører og i den daglige drift ved vårt hovedkontor.

Helt konkret har vi implementert disse tiltakene:

  • Samarbeid med hotelplattformen Goodwings
  • Avfallssortering i papir, papp, metall, batterier, elektronikk, bokser, flasker etc.
  • Minimalt med utskrift og papirforbruk
  • Kaldtvannskraner med og uten kullsyre for å minimere mengden av bokser og flasker
  • Økologisk kaffe fra mindre leverandør med fokus på bærekraft
  • Byttet til fjernvarme på vårt hovedkontor