(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Om oss

Det hele begynte med en idé. En idé om at det måtte finnes en enklere, smartere og raskere måte å tilpasse bruken av en bedrifts ressurser.

Den ideen har vi i Mark Information utviklet og forfinet i mer enn 35 år, og resultatet er at vi i dag er en av bransjens mest innovative programvarevirksomheter innenfor personalhåndtering (Workforce Management).

Vi konsentrerer oss om å utvikle systemer som er enkle å sette opp og bruke i hverdagen – men med avanserte muligheter. Nøkkelparameterne er effektivitet, presisjon, smidighet, lønnsomhet og optimalisering – og selvfølgelig foregår det hele i sanntid gjennom intuitive og brukervennlige løsninger, best egnet for bedrifter og organisasjoner over 100 ansatte.

Mark Information personalhåndteringsløsning ProMark, er et redskap som gjør det mulig for kunden å planlegge de riktige ressursene til rett tid og til rett oppgave, samt sikre at ressursene lønnes korrekt og på den mest effektive måten. For pålitelig informasjon i sanntid er avgjørende for å overvåke, justere og optimalisere kritiske prosesser i alle bedrifter.

Pålitelig informasjon i sanntid styrker både beslutningsgrunnlaget og synliggjør driftsmessige fordeler. Det vet man i de fleste bedrifter. Våre unike personalhåndteringsløsninger skaper rask verdi for bedriften ved å integrere til ERP- og lønnssystemer og skape sanntidsdata om bedriftens bruk av tid og ressurser.

ProMark er oppbygget i moduler og bedriftene kan da velge de delene som skaper størst verdi for dem:

Om Workforce Management
 

TID OG FRAVÆRRegistrerer arbeidstid, fravær og avviksårsaker, og konsulterer gjeldende overenskomster og avtaler, slik at det kan utbetales korrekt lønn

JOBB OG AKTIVITET: Jobb-, prosjekt- og prosessregistrering forfiner ERP-data til oppfølging på produksjonsressurser og produktiviteten

BUSINESS INTELLIGENCE: Verktøy til analyse av sanntids- og historiske data til måling av produktivitet, fravær og kostnadsreduksjon

PLANLEGGING: Planlegger og bemanner slik at bedriften kan bruke sine ressurser på en effektiv måte

BRUKERFLATER: Gir brukertilgang via smarttelefoner, portaler og terminaler til innsamling, forespørsel og godkjenning av tid, jobb. og aktivitetsdata

INTEGRASJON: Standardintegrasjon mot lønns-, HR- og ERP-systemer medfører besparelser gjennom automatisering av administrative prosesser

TJENESTER: Kundeservice, superbrukerservice, private cloud, applikasjonsforvaltning og hardwareservice som forenkler den daglige driften av ProMark.

Med andre ord gir ProMark bedriften et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag og forbedrer muligheten for å reagere raskt på endringer i etterspørsel eller kapasitet. Selskaper som Arla Foods, Carlsberg, Lantmännen og Rockwool har valgt Mark Information til å effektivere deres prosesser. Faktisk har vi hjulpet mer enn 1000 kunder med å effektivisere deres prosesser og oppnå store besparelser.