(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Partnere

Partnere i Norge

Mark Information er i en spennende utvikling både i Norge og internasjonalt og opplever en stadig økende etterspørsel etter løsninger for tidsregistrering, innsamling og analyse av data fra produksjonsprosesser. I den sammenheng ønsker vi å knytte til oss flere partnere i Norge.

Som partnere ønsker vi å knytte til oss virksomheter som forsterker sitt totaltilbud ved å trekke inn løsninger for tidsregistrering, datafangst og analyse, men som ikke nødvendigvis selv vil forestå selve salget. De kan ønske å levere tjenester knyttet til salget i forbindelse med implementering, og de vil ofte ønske å ta med Mark Information som underleverandør i sitt totaltilbud. Mark Information inngår ofte avtalene direkte med kundene når partnerne er involvert.

forretningspartnere

Amesto Solutions Amesto Solutions

Smeltedigelen 1
0195 Oslo

T +47 922 03 214

Axdata logo

Axdata AS

 

Nydalsveien 36 b
0484 Oslo

T +47 469 44 000

Kaba logo

Kaba Workforce Management

 

Tvetenveien 152
0671 OSLO

T +47 215 20 026

Mazeppa logo

Mazeppa Norge AS

 

Drammensveien 288
0283 Oslo

T +47 982 45 700


Teknologipartnere

  CardCoin A/S

Literbuen 7
DK - 2740 Skovlunde

T +45 6316 8080

  Kaba AB
Kaba Workforce Management

Byängsgränd 22, 8 tr
S -120 40 Stockholm

T +46 16-16 15 00

  Logos Design A/S

Sorgenfrivej 18
DK - 2800 Lyngby

T +45 4587 7899

  Microsoft Microsoft AB
Box 27
S - 164 93 Kista
Progress logo

Progress Software AS

 

C.J. Hambros Plass 2C
0164 Oslo

T +47 22 99 62 08

  SAP Norge AS

Lysaker Torg 5
N - 1366 Lysaker
T +47 6752 9400


Brukerforening

 

SBN - SAP brukerforening i Norge

 

Adfahrer AB
Postboks 111
N - 0212 Skøyen, Oslo
T +47 8544 9900