(Norsk)
.

Regnskapstall

Nøkkeltal

2020 2019 2018 2017 2016

Omsetning (i tusen DKK)

62.710 62.099 59.051

58.086

57.312
EBITDA 10.883 9.647 6.658

5.507

6.931
Årets resultat 5.460 5.037 3.316

2.836

3.750
Ansatte 52 49 49

48

45
Avkastning på egenkapitalen 15,8% 14,2% 9,5%

8,30%

11,30%
Soliditet 53,4% 60,6% 55,5%

55,34%

62,86%