(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Regnskapstall

Nøkkeltal 2013 – 2017

 

Nøkkeltal

2017 2016 2015

2014

2013

Omsetning (i tusen DKK)

58.086

57.312

57.128

56.439

54.460

EBITDA

5.507

6.931

7.469

6.980

9.354

Årets resultat

3.870

3.750

3.771

3.386

4.591

Ansatte

48

45

42

41

38

EBITDA margin

9,48%

12,09%

13,07%

12,4%

17,2%

Avkastning på egenkapitalen

8,30%

11,30%

12,1%

12,0%

17,6%

Soliditet

55,34%

62,86%

61,3%

57,4%

50,8%