Regnskapstall

Nøkkeltal

2021 2020 2019 2018 2017

Omsetning (i tusen DKK)

66.629 62.710 62.099 59.051

58.086

EBITDA 6.839 10.883 9.647 6.658

5.507

Årets resultat 2.541 5.460 5.037 3.316

2.836

Ansatte 56 52 49 49

48

Avkastning på egenkapitalen 6,4% 15,8% 14,2% 9,5%

8,30%

Soliditet 58,6% 53,4% 60,6% 55,5%

55,34%