(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Regnskapstall

Nøkkeltal 2014 – 2018

 

Nøkkeltal

2018 2017 2016 2015

2014

Omsetning (i tusen DKK)

59.051

58.086

57.312

57.128

56.439

EBITDA 6.658

5.507

6.931

7.469

6.980

Årets resultat 3.316

2.836

3.750

3.771

3.386

Ansatte 49

48

45

42

41

EBITDA margin 11,3%

9,48%

12,09%

13,07%

12,4%

Avkastning på egenkapitalen 9,5%

8,30%

11,30%

12,1%

12,0%

Soliditet 55,5%

55,34%

62,86%

61,3%

57,4%