(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Regnskapstall

Nøkkeltal 2015 – 2019

 

Nøkkeltal

2019 2018 2017 2016 2015

Omsetning (i tusen DKK)

62.099 59.051

58.086

57.312

57.128

EBITDA 9.647 6.658

5.507

6.931

7.469

Årets resultat 5.037 3.316

2.836

3.750

3.771

Ansatte 49 49

48

45

42

Avkastning på egenkapitalen 14,2% 9,5%

8,30%

11,30%

12,1%

Soliditet 60,6% 55,5%

55,34%

62,86%

61,3%