Styret

Mark Information A/S sin internasjonale styrelse

Morten Schaldemose

Morten Schaldemose
Styreleder

Direktør
Soviva Technologies ApS
Kontaktinformasjon:
T +45 4196 4545
schaldemose€soviva.dk



Morten Bruun Steiner

Morten Bruun Steiner
Styremedlem

IT Direktør, M.Sc. og HD-R          
PFA Pension
Kontaktinformasjon:
T +45 3010 9478
morten.b.steiner€live.com



Niels Peder Nielsen

Niels Peder Nielsen
Styremedlem

Kontaktinformasjon:
T +45 4172 7941
niels.peder.nielsen€icloud.com