Bli partner med Mark Information

Fordeler ved å være value-added reseller av ProMark

Som value-added reseller (VAR) av ProMark får dere en unik mulighet til å inkludere en «Best of Breed» Workforce Management løsning som en del av en komplett prosessflyt hos kundene deres.

ProMark er bygget på mer enn 40 års inngående Workforce Management kunnskap fra noen av de mest komplekse overenskomster for arbeidstid i Europa. Gjennom standardintegrasjon til lønn-, HR- og ERP-systemer blir verdifulle data tilgjengelige, når det er bruk for dem – uansett den tekniske plattformen.  

Vårt partnerprogram tilbyr en rekke fordeler, inkludert:

  • Dere kan tilby en markedsledende Workforce Management løsning som en differensiator innen viktige prosesser som:
    • Kombinasjon av komme/gå-registrering og jobb-/prosjektregistrering med datainnsamling veldig nær den ansatte
    • Avansert fraværshåndtering
    • Bemannings-/Ressursplanlegging basert på konkrete behov og tilstedeværelse
  • Dere blir konkurransedyktig med en løsning med lave totalkostnader (TCO) og høyt avkastning av investeringen (ROI) for kunden
  • Dere fjerner risikoen og kompleksiteten i håndteringen av Workforce Management aspekter i forbindelse med kundeimplementeringer og drift via en sertifisert og standardisert løsning som administrerer både lovgivning og lokale arbeidstidsavtaler
  • Dere får tilgang til et bredt spekter av komplementære services runt implementering, daglig drift og hardwareservice mv.