(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProMark – Workforce Management programvare

ProMark Workforce Management programvare til timeregistrering og produksjonsplanlegging er et komplet system med digitalt stemplingsur

Med ProMark velger din bedrift en komplett og profesjonell løsning på veien til økt produktivitet i hele organisasjonen. Samtidig digitaliseres og strømlinjeformes de administrative prosesser til timeregistrering og lønnsbehandling i forhold til alle overenskomster og lokale avtaler. ProMark er først og fremst egnet for bedrifter og organisasjoner over 100 ansatte.

I denne videoen kan du se hvordan selskapets investering i ProMark Workforce Management-programvaren gir konkrete fordeler for:

  • HR- og lønnsadministrasjonen samt Shared Service Centers
  • Mellomledere som eksempelvis avdelings- og produksjonssjefer
  • Økonomisjefer og andre toppledere
  • Medarbeidere på alle typer overenskomst og lokalavtale

 

 

ProMark er oppbygget i moduler og bedriftene kan da velge de delene som skaper størst verdi for dem:

Om Workforce Management
 

TIDSREGISTRERING: Registrering av arbeidstid og avviksårsaker validert mot overenskomster og avtaler skaper det rette lønnsgrunnlag

FRAVÆRSHÅNDTERINGAvansert håndtering av opptjening, forbruk og overføring av ferie. Sykdomshåndtering med fordeling på de riktige kontoene og arbeidsflyter til oppfølging og oversikt

JOBB OG AKTIVITET: Registrering av medarbeidernes aktiviteter (jobb, prosjekt eller pro-sess) foredler ERP-data til oppfølging på ressurser og produktivitet

PLANLEGGING: Vakt- og bemanningsplanlegging til effektiv bruk av bedriftens ressurser – også ved avvik

BRUKERFLATER: Smartphones, portal og terminaler til registrering, oversikt og godkjenning

INTEGRASJON: Standardintegrasjon mot lønns-, HR- og ERP-systemer sikrer utveksling av viktig data

BUSINESS INTELLIGENCE: Rapporter og analyse av data til måling av fravær, produktivitet og besparelser

TJENESTER: kundeservice, private cloud, applikasjonsforvaltning, superbruker-service og hardwareservice som forenkler den daglige driften av ProMark

Med andre ord gir ProMark bedriften et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag og forbedrer muligheten for å reagere raskt på endringer i etterspørsel eller kapasitet. Selskaper som Arla Foods, Carlsberg, Lantmännen og Rockwool har valgt Mark Information til å effektivere deres prosesser. Faktisk har vi hjulpet mer enn 1000 kunder med å effektivisere deres prosesser og oppnå store besparelser.