(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Adgangskontroll – ProAccess

Elektronisk nøkkelsystem som sikrer at kun de rette personene har adgang til de relevante lokasjonene

ProAccess er et elektronisk nøkkelsystem som erstatter manuelle nøkkelsystemer. ProAccess administrerer alle dører i virksomheten og settes opp med enten PIN-kode, magnetkortleser, chipleser, proximity-kort, biometrileser eller en kombinasjon av disse. Disse adgangsformene er alle personlige, og enhver døråpning blir logget. Det er også mulig å utstede gjesteadgang som kun gjelder i en periode.

Dørsystemet er enkelt for brukerne da det indikerer hvorvidt kort, pinkode eller begge deler skal benyttes, samt om den enkelte medarbeider har tillatelse til å åpne den gjeldende døren.

I en virksomhet med mange gjester kan det være en fordel at hoveddøren står ulåst i løpet av virksomhetens daglige åpningstid. ProAccess kan da stilles inn til å holde døren ulåst i et gitt tidsrom. ProAccess holder døren ulåst etter første manuelle åpning, dermed sikrer man at døren ikke låses opp hvis ingen møter på arbeid.

ProAccess er et nyttig redskap for å sikre at kun de rette medarbeiderne har adgang til de relevante avdelingene. Døroversikten i ProAccess gjør det mulig for brukeren å se hvilke medarbeidere som har gått gjennom hvilke dører i virksomheten, slik at man raskt kan danne seg et overblikk over hvem som befinner seg hvor. I tillegg kan alle dørene i virksomheten tvangsåpnes/lukkes fra sentralt hold. Dørene kan også forbindes til virksomhetens brannalarm slik at de åpnes og lukkes automatisk i tilfelle brann.

Ved uautorisert adgang kan ProAccess informere og angi hvor den uautoriserte adgangen har funnet sted. I forlengelsen av dette kan man tvangs-åpne og lukke dører, og alle opplysninger logges slik at man har full kontroll over hvor og når døråpningen har funnet sted. ProAccess er likevel ikke et alarmsystem, men kan være et nyttig supplement.

ProAccess er et online klient-/server-produkt. Adgangskontrollen administreres fra en sentral eller en desentral database, og eventuelle endringer i oppsett kan tre i kraft med det samme. ProAccess kommuniserer via et standard LAN- eller WAN-nettverk. I tilfelle strømbrudd og/eller nettverksfeil, vil ProAccess fortsatt fungere, og alle data registrert i offline-tilstand vil bli overført til databaseserveren så snart forbindelsen er gjenopprettet. Alle dørenheter er konfigurert med et UPS-batteri slik at systemet fortsatt kjører uten ekstern strømtilgang.

Dørenhet til ProAccessFULLT INTEGRERT MED PROMARK

ProAccess er en modul i ProMark og benytter samme medarbeiderkartotek og grafiske, intuitive brukergrensesnitt. Grensesnittet henger dermed sammen med ProMark slik at man ikke trenger to separate systemer for å administrere adgang og komme/gå-tider. Det samme identifikasjonsmediet kan brukes både til adgangskontroll og til komme/gå-registrering.

Systemet kan settes opp slik at man ikke kan åpne en dør før man har registrert møtetiden sin i ProMark, f.eks. ved en ProTerminal i inngangen. Dermed sikrer man seg registrering av møtetider.

ØKT SIKKERHET OG FULL OVERSIKT

ProAccess øker sikkerheten i din virksomhet. Både de ansattes sikkerhet og tyverisikringen optimaliseres, i tillegg til at den daglige virksomheten forenkles ved at nøkler blir overflødige. Med ProAccess får du full kontroll over din virksomhet.

Virksomhetens utbytte av ProAccess manifesteres i enkel administrasjon og kontroll av tilgangen til virksomheten. Hvis en medarbeider skal ha adgang til en ny del av virksomheten, trenger ikke vedkommende å få utlevert en ny nøkkel, men kun endre sine rettigheter i ProMark – og dessuten unngår virksomheten risikoen og bryderiet med at nøkler mistes eller stjeles.