Fysisk adgangskontroll

ProAccess er ProMarks elektroniske nøkkelsystem som sikrer at kun rett person har adgang til de relevante områdene og bygninger.

ProAccess elektronisk adgangskontrollElektronisk nøkkelsystem og døradministrasjon

ProAccess er et elektronisk nøkkelsystem som administrerer alle dører i virksomheten. Medarbeiderne identifiserer seg med enten pinkode, ID-kort (magnetkort, chip, proximity) eller biometrileser – eller en kombinasjon av disse. Det er også mulig å utstede adgang for gjester som kun gjelder i en begrenset periode.

Alle dørenheter er konfigurert med et UPS-batteri slik at ProAccess fortsatt fungerer i tilfelle strømbrudd og/eller nettverksfeil.

Hovedinngangen kan f.eks. konfigureres slik at den står åpen under normal åpningstid. Utover dette tidspunktet kan ProAccess konfigureres til at man må identifisere seg for å åpne. Etter den første manuelle åpning av døren holder ProAccess døren ulåst. Dermed kan virksomheten sikre at døren ikke låses opp hvis ingen møter på arbeid.

Dørenhet til ProAccess

Oversikt for superbrukeren

Med ProAccess kan virksomheten administrere adgang og komme/gå-tider i samme system. Systemet kan settes opp slik at medarbeidere ikke kan åpne en dør før de har registrert møtetiden sin i ProMark, f.eks. ved en ProTerminal i inngangen. Dermed kan bedriften sikre registrering av møtetider.

På døroversikten i ProAccess vil superbrukeren kunne se hvilke medarbeidere som har gått gjennom hvilke dører, slik at man raskt kan få overblikk over hvem som befinner seg hvor. I tillegg kan alle dørene i virksomheten tvangsåpnes/lukkes fra sentralt hold. Dørene kan også forbindes til virksomhetens brannalarm slik at de automatisk åpner og lukker i tilfelle brann.

Ved uautorisert adgang kan ProAccess informere nøkkelpersoner i virksomheten. Dørene kan deretter tvangsåpnes og lukkes, og loggen viser hvor og når døråpningen har funnet sted. ProAccess er ikke et alarmsystem, men kan være et nyttig supplement.


Enkel administrasjon og økt sikkerhet

ProAccess forenkler virksomhetens administrasjon av adgangsrettigheter. Dersom en medarbeider skal ha adgang til en ny/annen del av bygget/området, trenger man  kun å endre rettigheter i systemet. Dermed unngår virksomheten risikoen og bryderiet med at nøkler mistes eller stjeles, og sparer kostnader.

ProAccess bidrar til å øke sikkerheten i din virksomhet. I tillegg til at det blir lettere å bevege seg rundt ved at nøkler blir overflødige, økes de ansattes sikkerhet og tyverisikring. Med ProAccess får dere full kontroll over adgang til virksomheten.