ID-medier til ProMark-terminaler og ProAccess

Elektroniske ID medier for registrering av data

I forbindelse med anskaffelse av dataoppsamlingssystem, vil det ofte være en fordel å bruke elektroniske ID medier for registrering av data. Det kan være komme/gå tider samt f.eks. jobbregistrering.

De forskjellige ID medier som finnes på markedet har alle sine fordeler og ulemper. Under beskrives de ID medier som i dag kan benyttes i forbindelse med ProMark. Andre typer vil komme til i takt med den generelle utviklingen og etterspørselen.

Biometri (FINGERAVTRYKK)

Biometrilæser til komme/gå-registrering eller adgangskontrolProMark støtter identifikasjon og verifikasjon av medarbeidere ved hjelp av biometri. Dette øker sikkerheten for at personer som registrerer seg er dem de gir seg ut for å være.

Biometri kan brukes både til PC-Mark, LAN-terminaler og adgangskontroll-enheter.

Administrasjonen er veldig lett, og man velger selv om fingeravlesningen skal stå alene eller knyttes sammen med bruk av kort. Uansett hvilken metode som anvendes, oppnås en veldig høy sikkerhet ved bruk av biometri.

Med kort: Når medarbeideren identifiserer seg med ID-kortet, leser terminalen de biometriske data, og medarbeideren skal deretter verifisere disse med sitt fingeravtrykk –ID-kortene kan ikke dupliseres.

Les mer om biometri.

Strekkoder

Strekkoder er den form for media som er mest kjent og mest brukt. Strekkoder finnes nesten overalt. De benyttes på varene i supermarkedet og på det gule sykesikringskortet. I industrien benyttes strekkoder til identifikasjon av ordrer og operasjoner i produksjonen. Grunnen til den store utbredelsen av strekkoder er først og fremst prisen. Mange EDB-programmer kan i dag skrive ut strekkoder uten ekstra omkostninger. Men strekkodene er også robuste i anvendelsen. De stiller ikke store krav til utskriftskvalitet og lesingutstyret er ytterst driftssikkert. Fordi strekkoder så lett kan skrives ut og kopieres, kan de ikke benyttes til adgangskontroll.

Magnetkort

Magnetkortet krever neppe noen nærmere introduksjon. Stort set alle i Norge har minst 1 kort med magnetstripe. De mest kjente er fra betalingssystemer som VISA, kredittkort til supermarkeder, videoutleie osv. Magnetkortet kombinert med en PIN-kode gir en rimelig sikkerhet og kan benyttes til adgangskontroll. Utstyr til selv å lage magnetkort kan kjøpes for en rimelig pris. Alternativt kan de kjøpes ferdige.

Magnetkort er et godt media til tidsstempling og fleksitidsregistrering. Det er mulig å bruke det samme kortet til flere systemer f.eks. fleksitidsregistrering og adgangskontroll. Magnetstriper benyttes praktisk talt aldri til registrering av jobber da dette som regel omfatter ett stort antall nye ID’er hver dag og økonomien derfor blir for dårlig.

Proximitykort

Proximity er et berøringsfritt medium. Teknologien er mest kjent fra “BroBizz” som benyttes til betaling av avgiften på Storebælt- og Øresundsbroene. Styrken til proximitykortet i forbindelse med tidsregistrering og adgangskontroll er sikkerheten, og at det ikke er noen mekanisk belasting av hverken kort eller leser – lesingen skjer “berøringsfritt“. Med berøringsfritt menes at kortet ikke føres gjennom en kortleser, men isteden bare holdes i nærheten av leserenheten. Avhengig av leseren kan kortene leses på avstander fra ca. 5 til 50 cm. Sikkerheten til kortene er meget stor siden alle kortene er unike, og ikke kan kopieres. Proximitykortet benyttes vanligvis til adgangskontroll og tidsregistrering.

Mifare

Mifarekortet er det man i dagligtalen kaller et multifunksjonskort. Kortet er på samme viset som proximitykortet berøringsfritt, og har ellers de samme egenskapene. Men mifarekortet har i tillegg opp til 16 sektorer som kan programmeres til å støtte de enkelte systemene i bedriften.

Mifarekortet benyttes oftest til adgangskontroll, tidsregistrering, kantinebetaling m.m. i bedrifter som har valgt mifareteknologien til bedriftsstrategi.

HID

HID lesere er verdens mest solgte, og dette skyldes delvis den gode kvaliteten og mangfoldet av modeller. Avhengig av kravene for installasjon, rekkevidde og teknologi, har HID en løsning: Fra små, ​​smarte lesere til lesere for utendørs installasjon med en lang rekkevidde.

HID lesere bruker Wiegand format, noe som betyr valgfrihet i forhold til lesertype. Alle lesere kan lese ulike kortformater - både åpne standard kortformater og de ​​krypterte, sikrere kortformater. Det er fleksibel teknologi som både finnes som kart og nøkkelring, og disse kan brukes til flere formål samtidig.