ProMobile

App til effektiv registrering av tid og fravær

Ønsker du å strømlinjeforme registreringen av arbeidstiden for dine ansatte? Og redusere administrativ tid og kostnader? Trenger du en mer nøyaktig og raskere oversikt over tiden brukt på de enkelte oppgavene?

Med ProMobile-appen kan bedriftens medarbeidere registrere fremmøte, fravær og tid på forskjellige arbeidsoppgaver på deres smarttelefon – uansett hvor de arbeider. Det effektiviserer registreringen og gjør det mulig å følge fremdriften på oppgaver.

ProMark med i lommen

ProMobile har en enkel og logisk brukerflate som gjør det raskt for medarbeiderne å registrere tid og fravær. De får samtidig tilgang til informasjon om egne arbeidsplaner og saldo over feriedager, fleksi- og overtid.

I tillegg gir appen mulighet til selvbetjening når det gjelder ønsker for ferie og avspasering samt å bytte, selge og overta vakter, noe som er spesielt relevant for ansatte med skiftende arbeidstider.

Med automatiske push-meldinger til både medarbeidere og ledere kan bedriften sikre, at registreringer og godkjennelser skjer i tiden innenfor lønnsperiodens avslutning.

Alle registreringer valideres online i sanntid og er umiddelbart tilgjengelig i ProMark-databasen sammen med registreringer fra alle andre brukerflater. Registreringene kan også logges med gps-koordinater for å sikre sporbarhet.

Appen er tilgjengelig for smarttelefoner med iOS og Android. Den kan lett lastes ned fra App Store eller Google Play og kobles til bedriftens ProMark-database.

Registrering på ProMobile
Informasjon om egne arbeidsplaner på ProMobile Prosjektregistrering på ProMobile Vaktbytte på ProMobile

BRUK MOBILEN TIL Å:

 • Registrere komme og gå
   
 • Registrere fravær – hel dag eller delvis
   
 • Registrere tid fordelt på oppgaver:
  – Prosjekttid (time/sak)
  – Stemple inn og ut på jobb
   
 • Se egen arbeidsplan
   
 • Bytte, selge eller overta vakter
   
 • Se status på ferie, fleksi- og overtid
   
 • Motta automatiske push-meldinger om f. eks. glemte registreringer
   
 • Godkjenne registreringer, ønsker om ferie og fridager samt vaktbytte

 

Forenklet administrasjon og større overblikk

ProMobile gir medarbeiderne de beste forutsetninger for å registrere tid og fravær – til glede for medarbeiderne, HR-administrasjonen og ledelsen.

Det gir følgende fordeler:

 • Mindre tidkrevende for den enkelte medarbeider å registrere tid
 • Færre feil i registreringene og korrekt grunnlag for beregning av lønn
 • Økt grad av selvbetjening for den enkelte medarbeider gir færre forespørsler
 • Mindre manuell arbeid i HR-avdelingen
 • Oversikt over tid brukt i sanntid
 • Raskere faktureringsgrunnlag
 • Mulighet for proaktive handlinger når behovet oppstår