(Norsk)
.
Kundeinnlogging
Motta vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt og viktig informasjon om Workforce Management

ProMobile – registrering på smarttelefon

ProMobile gir alle reisende og mobile medarbeidere – uansett hvor de befinner seg – mulighet til å registrere tid og fravær i en svært enkel dialog på deres smarttelefon. Arbeidstiden blir dermed umiddelbart tilgjengelig i systemet, og alle transaksjoner kan logges med GPS-posisjon. Medarbeiderne har samtidig adgang til informasjon som f.eks. saldo over ferie, fleksi- og overtid.

ProMark med i lommen

ProMobile er redskapet for virksomheter med reisende og mobile medarbeidere som via sin smarttelefon har ProMark med i lommen uansett hvor de arbeider. Dermed får de mulighet til å registrere tiden sin akkurat når det passer.

Via ProMobile kan medarbeideren registrere tilstedeværelse samt alle typer fravær, både heldags- og timesfravær. Registreringene valideres online og er umiddelbart tilgjengelige i ProMark-databasen sammen med registreringer fra alle øvrige brukergrensesnitt – til nytte for både ledelse og lønnsadministrasjon.

Hvis arbeidstiden skal viderefaktureres, f.eks. ved servicebesøk eller annen fakturerbar tid, er det nå mulig å foreta dette ved arbeidsdagens slutt da registreringen ligger tilgjengelig for faktureringsavdelingen. Hver registrering kan logges med GPS-posisjon på grunn av sporbarhet.

ProMobile har et enkelt og logisk brukergrensesnitt hvor man med få trykk og en tydelig dialog kan registrere tiden sin. Både iPhone og øvrige smarttelefoner med html5 kan benyttes.

fordeler med promobile

ProMobile effektiviserer feltarbeidet: Konsulenter, serviceteknikere, montører, ingeniører og andre medarbeidere med arbeid ute av huset, kan i sanntid registrere arbeidstidene sine og fraværet sitt og unngår etterfølgende masseregistreringer og unøyaktigheter. Medarbeiderne har samtidig adgang til informasjon som f.eks. resterende feriedager, fleksi- og overtid.

Virksomheten sparer administrativ tid fordi sentral ad hoc-registrering ut fra e-poster, arbeidssedler eller Excel-ark avskaffes.

Ledelsen får straks et nøyaktig sanntidsbilde av arbeidets fremdrift med korrekte registreringer. Den ledelsesmessige informasjonen er dermed umiddelbart tilgjengelig.

ProMobile gir ledelsen oversikt i sanntid over eksterne medarbeidere, noe som gir mulighet for proaktive handlinger når behovet oppstår.

Selv for medarbeidere med fast arbeidssted kan man med fordel velge å bruke ProMobile fordi det er enkelt og alle har en egen registreringsterminal for hånden. Virksomheten kan da bygge ut datainnsamlingen uten at det påvirker arbeidet, noe som i enda høyere grad medfører at man har full oversikt.

utbytte

ProMobile reduserer administrativ tid og kostnader og sikrer pålitelige registreringer som umiddelbart er tilgjengelige for virksomheten.

ProMobile er et enkelt og effektivt verktøy for alle reisende medarbeidere og gir dem de beste forutsetningene for å ferdigstille både oppgaver og
faktureringsgrunnlag.

Administrativt reduseres kostnader og feilkilder da alle data vedrørende lønn og fravær leveres online i sanntid.

Rapportering fra medarbeidere, som f.eks. serviceteknikere, bygningsarbeidere eller konsulenter, kan være en flaskehals i forhold til å få nøyaktig og aktuell informasjon til ressursplanlegging og lagerstyring samt et riktig grunnlag for korrekt fakturering.

Sporbarhet på alle registreringer er garantert ettersom de kan logges automatisk med GPS-posisjon.