ProPC – den mobile arbeidsplassen

ProPC er en Windows-basert terminal med imponerende sterk offline-funksjonalitet for alle typer registreringer via pc eller nettbrett, både på kontoret og på reise

ProPC er en terminal på pc eller nettbrett for alle typer registreringer, f.eks. komme/gå, eventuelle tillegg, fravær samt jobb- og prosjektregistreringer. ProPC installeres like lett som en app på pc eller nettbrett med Windows operativsystem.

Hver ProPC kan settes opp generelt til bruk for alle medarbeidere, eller som en personlig terminal for en medarbeider. Terminalen kan dessuten konfigureres så medarbeideren kun presenteres for funksjoner som er relevante for ham/henne.

Intelligent offline-funksjonalitet

Når ProPC ikke er koblet mot ProMark-serveren via nettverk eller Internett, fungerer den offline med samme intelligente dialoger – selv på meget avanserte jobbregistreringer. ProPC er dermed ideell som mobil arbeidsplass for medarbeidere som er i bevegelse og har med pc eller nettbrett som arbeidsverktøy.

Når pc’en eller nettbretten igjen er koblet opp mot nettverket og ProMark, blir alle registreringer synkronisert og validert med det samme mot bedriftens definerte oppsett.

Systemet gir medarbeideren en god oversikt og mulighet til enhver tid å se og redigere de stemplinger som de har gjort mens enheten var offline.


Fleksibilitet og korrekte data

ProPC gir både medarbeidere og bedriften en rekke fordeler:

  • Mere nøyaktige data, når medarbeidere registrerer tid og jobb fortløpende i løpet av arbeidsdagen heller enn å stole på notater og minnet
  • Økt bevegelsesfrihet da medarbeiderne også kan gjøre registreringer når de ikke er på bedriftens nettverk
  • Minimering av manuell administrasjon, fordi alle dagens registreringer er gjort når medarbeideren kommer tilbake på kontoret
  • Økt pålitelighet i alle registrerte aktiviteter og informasjoner, fordi dataene valideres løpende
  • Sikre faktureringsgrunnlag i forbindelse med arbeide som er fullført. Faktureringsprosessen kan derfor påbegynnes umiddelbart.
  • Lett å opprette nye terminaler i takt med at bedriften utvider eller omstrukturer, da det kun krever installasjon på pc eller nettbrett med Windows.