(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProPC – den mobile arbeidsplassen

ProPC – den fleksible terminal på PC eller nettbrett

ProPC på tabletProPC er en mobil arbeidsplass for medarbeidere som er i bevegelse og som har med pc eller nettbrett som arbeidsverktøy.

Dvs. en Windows-basert terminal til alle typer registreringer, f.eks. komme/gå, fravær og jobbregistreringer.

ProPC installeres like lett som en app på pc eller nettbrett med Windows operativsystem.

Fordi ProPC brukes på enheter som kan komme på bedrifters nettverk, vil alle registreringer valideres med det samme mot bedriftens definerte oppsett.

Når ProPC ikke er koblet mot ProMark-serveren via nettverk eller Internett, kan den fungere offline med samme intelligente dialoger, selv på meget avanserte jobbregistreringer, fordi den henter og oppdaterer oppsettet hver gang den er online.

Hver ProPC kan settes opp generelt til bruk for alle medarbeidere, eller som en personlig terminal for en medarbeider eller for en gruppe av medarbeidere.

 

ProPC på bærbar pcDU KOMMER LANGT MED PROPC

Når medarbeidere registrerer tid og jobb fortløpende i løpet av arbeidsdagen, gir det det mest nøyaktige grunnlaget og sparer tid i forhold til at man senere samler data fra notater og hukommelsen.

Med sin intelligente offline-funksjonalitet gjør ProPC det mulig for medarbeidere som ikke er på kontoret eller er på reise, å foreta samtlige registreringer mens de er på farten.

Alle registreringer vil synkroniseres og valideres med det samme, når de igjen er koblet opp mot nettverket og ProMark.

Med ProPC utnyttes hele skjermen til å samle relevante registreringer og informasjon i samme vindu, noe som gir oversikt og minimerer feil.

ProPC utnytter den fulde skjerm til dialogerDet er stor gjennomsiktighet i systemet og medarbeiderne kan til enhver tid se og redigere de stemplinger som de har gjort mens pc-en var offline.

Terminaler som er basert på Windows-miljøet, fungerer som et naturlig element i bedriftens nettverk, noe som gjør ProPC perfekt til bruk for bl.a. serviceteknikere som i forveien bruker bærbar pc eller nettbrett når de er ute og arbeider hos kunden.

Samtidig er det lett å opprette nye terminaler etter behov, i takt med at bedriften utvider eller omstrukturer, da det kun krever installasjon på pc eller nettbrett med Windows.

REELL VERDI FOR BEDRIFTEN OG MEDARBEIDERNE

Ved bruk av ProPC får bedriften nøyaktighet og pålitelighet i alle registrerte aktiviteter og data, fordi dataene valideres løpende, selv når man ikke er på bedriftens nettverk.

Samtidig styrker det faktureringsgrunnlaget i forbindelse med kundeleveranser – fordi det er der med det samme – og dermed kan bedriften hurtig kapitalisere på utført arbeid (service/reparasjoner mm.).

Medarbeiderne oppnår bevegelsesfrihet fordi de kan gjøre alle registreringer fortløpende også selv om de ikke er på bedriftens nettverk, og på den måten blir det også mindre administrasjon. Alle dagens registreringer er gjort når medarbeideren kommer tilbake på kontoret.

Selv avanserte jobbregistreringer og -dialoger, kan nå gjøres fra et Windows nettbrett, også utenfor nettverket, slik at man ikke trenger å følge det opp senere. Arbeidsplassen som følger med når man er på reise.