(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProPortal

Den web-baserte brukerflaten til ProMark

ProPortal er den webbaserte inngangen til ProMark både for ledere, lønnsadministrasjon og medarbeidere.

ProPortal er et enkelt og intuitivt redskap som skaper gjennomsiktighet og oversikt i organisasjonen. Funksjonaliteten i portalen kan dekke de fleste ProMark-moduler og vil derfor avhenge av hvilke deler, bedriften har installert. Bedriften definerer i oppsettet hvilke funksjonalitetsområder som skal vises, og dermed skreddersy brukerflaten til den enkelte medarbeider, avdeling eller bedrift.

ProPortal støtter enkel pålogging og de enkelte webdelene i ProPortal egner seg perfekt til integrasjon i bedriftens intranet.

Møttoversikt i ProPortal

MEDARBEIDERENS REDSKAP FOR REGISTRERING OG SELVBETJENING

ProPortal gir medarbeideren enkel tilgang til å:

 • Registrere møte- og gå-tider samt fravær
 • Registrere tid på jobb og prosjekter
 • Rapportere dietter og kjøregodtgjørelse
 • Få personlig oversikt over arbeidstid, ferie og fleksitid/avspasering
 • Skrive inn sine ferie- og fraværsønsker samt bytte vakter og by inn på ledige vakter
 • Se om kolleger er til stede eller fraværende
 • Dra rapporter

Kalenderoversikt i ProPortal


EFFEKTIVISERING FOR LEDERE

I tillegg til rollen som medarbeider har lederen utvidet muligheter i ProPortal og kan:

 • Godkjenne transaksjoner og fremtidig fravær/ferie basert på et konstant oppdatert bilde
 • Få overblikk og analysere fravær
 • Få oversikt med fraværs-KPI
 • Følge opp på personalpolitikken for fravær
 • Godkjenne dietter og kjøring
 • Bestille rapporter
 • Planlegge bemanningen, inkludert å tilby ledige vakter og godkjenne vaktbytte

Godkjenning av transaktioner i ProPortal

BEDRE OVERSIKT OG MER TID TIL ANDRE OPPGAVER

Med ProPortal kan bedriften forenkle og effektivisere de administrative prosessene overalt i organisasjonen. Gjennom å stille aktuell informasjon og funksjoner til rådighet for alle medarbeidere, kan bedriften:

 • Spare tid for alle parter
 • Redusere de administrative kostnadene
 • Frigjøre ressurser i lønnsadministrasjonen til mer verdiskapende oppgaver
 • Øke produktiviteten
 • Redusere fravær og overtid
 • Styrke medarbeidernes tillit til virksomheten