(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProPortal

ProPortal – den moderne brukerflaten

ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. ProPortal kjører i en nettleser og kan også integreres i bedriftens eget intranett.

ProPortal gir mulighet til:

  • Innsamling av møtetid, fravær og aktiviteter
  • Personlig oversikt over arbeidstid, ferie og fleksitid/avspasering
  • Godkjenning av transaksjoner og fremtidig fravær
  • Medarbeider kan med et klikk godkjenne seneste måneds registreringer
  • Oversikt over og analyse av fravær
  • Møteoversikt over tilstedeværende og fraværende kolleger

ProPortal er et enkelt og intuitivt redskap for alle i organisasjonen, og det krever ingen utdannelse. Brukerflaten er i velkjent Windows-design og alle funksjoner er lette å bruke.

Medarbeideren kan registrere sine møtetider og fravær, samt hvordan arbeidstiden fordeler seg på prosjekter og aktiviteter – dvs. time-/saksstyring både til intern og ekstern oppfølging, som utfakturering av timer.

Dessuten gir ProPortal en personlig oversikt over status på arbeidstimer, avholdt og oppspart ferie, fleksitid og avspasering, bonus m.v.

I ProPortal kan medarbeideren godkjenne seneste måneds registreringer vedrørende fravær, sykedager, feriedager m.m. med kun et klikk.

Opplysningene fremstilles i en kalenderoversikt eller i et grafisk bilde som er lett å forstå og som medarbeideren rask kan skaffe seg et overblikk over.

Lederen kan naturligvis også godkjenne og avvise medarbeiderens til enhver tid rapporterte ferie- og fraværsønsker som oppdateres konstant.

ProPortal kan settes opp individuelt etter hvilke funksjoner den enkelte har behov for, slik at alle funksjoner kan utføres ett sted.

De enkelte webdelene i ProPortal egner seg perfekt til integrasjon i bedriftens intranet via oppbyggingen i webdeler. De enkelte delene kan vises på intranettet, slik at man ikke trenger flere portaler.

klare fordeler med proportal

ProPortal er redskapet til å forenkle de administrative prosessene overalt i organisasjonen. Det samler inn data fra kilden og viser de innsamlede dataene og gir overblikk. Ikke bare over hvem som er på jobb eller hvilke aktiviteter de arbeider med, men også hvor mye ferie og/eller bonus de har spart opp, samt hvor mye fravær hver enkelt har.

I ProPortal vises dynamisk statistikk og grafer over fravær, og her kan man her bore seg ned i de enkelte årsakene, avdelingene og tidspunktene, og på denne måten få overblikk og mulighet til å finne de reelle årsakene til spesifikt fravær, slik at ledelsen kan handle og følge opp fraværet.

ProPortal forenkler arbeidsrutinene og forbinder hver enkelt medarbeider og administrasjon, noe som ikke bare er tidsbesparende, men også tillitsstyrkende.

Registrering av tid fordelt på oppgaver gir grunnlag for utregning av samlede kostnader på bedriftens produkter og tjenester, noe som er essensielt
for å opprettholde bedriftens effektivitet. Alle registrerte data er straks tilgjengelige for planlegging og oppfølging.

Brukerflaten i ProPortal er enkel og brukervennlig og skaper gjennomsiktighet og oversikt i organisasjonen. Oppsettet gir mulighet for å definere hvilke funksjonalitetsområder som skal vises, og dermed skreddersy bruker-flaten til den enkelte medarbeider, avdeling eller bedrift.

ProPortal gir utbytte med en gang

Med ProPortal oppnår bedriften en forenkling og effektivisering av de administrative prosessene, noe som fører til en direkte reduksjon av de administrative kostnadene.

Den interne tilliten i bedriften styrkes ved at medarbeiderne får et større personlig ansvar: ProPortal er et redskap og en mulighet for og oppfordring til selvhjelp – medarbeidere og arbeidsledere kan selv hente ønsket information, og administrasjonen skal derfor ikke bruke tid på å besvare slike forespørsler. Det frigjør ressurser til mer verdiskapende oppgaver.

Det økte individuelle ansvaret og overblikket vil også erfaringsmessig bidra til økt produktivitet og reduksjon av fravær og overtid, noe som gjør investeringen i ProMark mer lønnsom.

ProPortal gir mulighet for å stille aktuell informasjon og funksjoner til rådighet for alle medarbeidere i bedriften, og er verktøyet som sikrer at samspillet mellom medarbeider og ledelse kjører så smertefritt og effektivt som mulig.

ProPortal

Medarbeideren kan registrere sine møtetider og fravær, samt hvordan arbeidstiden fordeler seg på prosjekter og aktiviteter. Portalen gir dessuten en personlig oversikt over status på arbeidstimer, avholdt og oppspart ferie, fleksitid og avspasering, bonus m.v. 

Månedsregisteringer i Proportal

Medarbeideren kan godkjenne seneste måneds registreringer vedrørende fravær, sykedager, feriedager m.m. med kun et klikk.

KPI i ProPortal

Dynamisk statistikk og grafer over fravær gir mulighet for å bore seg ned i de enkelte årsakene, avdelingene og tidspunktene, og på denne måten få overblikk og mulighet til å finne de reelle årsakene til spesifikt fravær, slik at ledelsen kan handle og følge opp fraværet.