ProPortal

Den webbaserte brukerflaten til ProMark

ProPortal er den webbaserte inngangen til ProMark både for ledere, lønnsadministrasjon og medarbeidere.

ProPortal er et enkelt og intuitivt redskap som skaper gjennomsiktighet og oversikt i organisasjonen. Funksjonaliteten i portalen kan dekke de fleste ProMark-moduler og vil derfor avhenge av hvilke deler, bedriften har installert. Bedriften definerer i oppsettet hvilke funksjonalitetsområder som skal vises, og dermed skreddersy brukerflaten til den enkelte medarbeider, avdeling eller bedrift.

ProPortal støtter enkel pålogging og de enkelte webdelene i ProPortal egner seg perfekt til integrasjon i bedriftens intranet.

Møttoversikt i ProPortal

MEDARBEIDERENS REDSKAP FOR REGISTRERING OG SELVBETJENING

ProPortal gir medarbeideren enkel tilgang til å:

 • Registrere møte- og gå-tider samt fravær
 • Registrere tid på jobb og prosjekter
 • Rapportere dietter og kjøregodtgjørelse
 • Få personlig oversikt over arbeidstid, ferie og fleksitid/avspasering
 • Skrive inn sine ferie- og fraværsønsker samt bytte vakter og by inn på ledige vakter
 • Se om kolleger er til stede eller fraværende
 • Dra rapporter

Kalenderoversikt i ProPortal


EFFEKTIVISERING FOR LEDERE

I tillegg til rollen som medarbeider har lederen utvidet muligheter i ProPortal og kan:

 • Godkjenne transaksjoner og fremtidig fravær/ferie basert på et konstant oppdatert bilde
 • Få overblikk og analysere fravær
 • Få oversikt med fraværs-KPI
 • Følge opp på personalpolitikken for fravær
 • Godkjenne dietter og kjøring
 • Bestille rapporter
 • Planlegge bemanningen, inkludert å tilby ledige vakter og godkjenne vaktbytte

Godkjenning av transaktioner i ProPortal

BEDRE OVERSIKT OG MER TID TIL ANDRE OPPGAVER

Med ProPortal kan bedriften forenkle og effektivisere de administrative prosessene overalt i organisasjonen. Gjennom å stille aktuell informasjon og funksjoner til rådighet for alle medarbeidere, kan bedriften:

 • Spare tid for alle parter
 • Redusere de administrative kostnadene
 • Frigjøre ressurser i lønnsadministrasjonen til mer verdiskapende oppgaver
 • Øke produktiviteten
 • Redusere fravær og overtid
 • Styrke medarbeidernes tillit til virksomheten