ProTerminal Kaba

Robuste registreringsterminaler til ProMark for enkel og intuitiv registrering

Med ProTerminal Kaba får virksomheten en robust registreringsterminal til oppsamling av data til ProMark.

Terminalen settes vanligvis opp ved innganger eller andre strategiske steder i virksomheten, hvor de ansatte lett og intuitivt kan gjøre deres registreringer.

Medarbeiderne kan registrere når de kommer og går, så vel som tiden de bruker på ulike jobber eller aktiviteter. I tillegg får de mulighet til å sjekke egne opplysninger, som f.eks. oppsamlet ferie, fleksitid samt andre saldoer. Dette betyr at medarbeiderne ikke må kontakte administrasjonen for å få tilgang til disse opplysningene.

ProTerminal Kaba fås i forskjellige utgaver:

 

ProTerminal Kaba 96 00

 

ProTerminal Kaba 97 00

 
 

ProTerminal Kaba 96 00

 

ProTerminal Kaba 97 00

 

ProTerminal Kaba brukes på lik linje med andre brukergrensesnitt for å samle inn data til ProMark. Dette gjør det mulig for bedriften å velge den mest optimale løsningen for alle medarbeidergrupper i forhold til arbeidsflyt og fysisk plassering.

Korrekt lønn og bedre oversikt over virksomheten

Uavhengig av registreringsmetoden, er de ansatte garantert et korrekt lønnsgrunnlag, da data hentes direkte fra kilden – den ansatte selv. Samtidig skaper ProTerminal Kaba åpenhet ettersom alle ansatte alltid kan få tilgang til sin egen informasjon.

Selskapet definerer også hvilke fravær og andre avvik som skal godkjennes eller på annen måte krever en aksjon, om nødvendig.

De innsamlede dataene gir samtidig en bedre oversikt over statusen for alle aktuelle jobber og aktiviteter. Det sikrer gyldigheten av tidsforbruk, gir mer nøyaktige analyser og dermed et bedre optimaliseringsgrunnlag.