(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProTerminal

Enkle og robuste registreringsterminaler

ProTerminal er de enkle og robuste registreringsterminalene til ProMark. Plassert på strategisk riktige steder i virksomheten, sikrer ProTerminal fullt utbytte av ProMark.

PROTERMINAL TILLATER ENKEL OG INTUITIV REGISTRERING

ProTerminal settes vanligvis opp ved innganger eller et annet lett tilgjengelig sted i virksomheten og gjør det mulig for medarbeidere og ledere å registrere når de kommer og går, og hvordan medarbeiderne bruker tiden på forskjellige oppgaver i produksjonen. ProTerminal er intelligent, da den registrerer avvik og vil be om årsaker til avvik. Hvis en ankomstregistrering har uteblitt, vil ProTerminal be om en årsaksforklaring neste gang vedkommende forsøker å registrere. Før denne årsaksforklaringen er gitt, kan ikke registreringen utføres.

ProTerminal fås i to utgaver: LAN-Touch-terminalen og LAN-Touch våtromsterminalen. LAN-Touch våtromsterminalen er ideell til bruk i fuktige produksjonsområder eller områder med behov for rengjøring med større mengder vann. LAN-Touch-terminalen fås i flott design til kontoret, men er samtidig så robust at den kan motstå det til tider røffe miljøet i en produksjonsvirksomhet.

 

LAN-Touch Terminal fra Mark Information

 

LAN-Touch våtromsterminal til ProMark

 
 

LAN-TOUCH-TERMINAL

 

LAN-TOUCH VÅTROMSTERMINAL

 

Terminalene er utstyrt med 16 touch-funksjonstaster som kan settes opp individuelt etter virksomhetens ønske og deres fysiske plassering. Det er f.eks. ikke nødvendigvis behov for oppgaverelaterte taster til en terminal i et kontorlandskap, mens derimot en terminal i produksjonen vanligvis vil inneholde taster til bruk ved oppgaveregistrering, antallsmelding og kassering.

I tillegg til de to fysiske terminalene tilbyr vi også en klientbasert alternativ, ProPC. Her skjer registreringen på samme måte som på terminalen, men via en Windows-basert PC eller nettbrett. ProPC er det mobile arbeidsverktøyet som har de samme funksjonene som de fysiske terminalene, men også tilbyr en omfattende offline-funksjonalitet som er egnet for mobile medarbeidere. Les mer om ProPC her.

ProTerminal kan settes opp med diverse former for lesere: Magnetkort, strekkodelesere, HID, Mifare, RF-brikker eller inntastede koder. Det er kun et spørsmål om hva som passer best til formålet. Avhengig av hvilke funksjoner som ønskes registrert på terminalen, har hver av leserne og ID-mediene sine fordeler.

Terminalene kommuniserer med databasen via vanlig LAN med TCP/IP. I tilfelle serverbrudd vil man normalt ikke bli berørt da terminalene kan lagre et antall registreringer som automatisk overføres til databasen når nettverket er oppe igjen. Det gir en driftssikker hverdag.

PROTERMINAL SIKRER RASK OG ENKEL REGISTRERING SAMT OVERSIKT

Med ProTerminal kan dine medarbeidere enkelt og intuitivt registrere når de kommer og går. Hvis ønskelig, kan de også registrere hvordan de bruker tiden sin i f.eks. produksjonen. Det krever ingen opplæring for bruk av funksjonene i terminalen. Alle funksjoner er navngitt med klar tekst, så det ikke er nødvendig å huske koder eller andre vanskelige kombinasjoner. Interaksjonen er så enkel som overhodet mulig, noe som gjør ProTerminal til et enkelt og intuitivt registreringsmedium.

ProTerminal gir medarbeiderne mulighet til å sjekke egne forhold, som f.eks. oppsamlet ferie, fleksitid samt angivelse av fraværsårsaker. Dermed unngår man at medarbeiderne må kontakte administrasjonen for å få tilgang til egne opplysninger.

PROTERMINAL SIKRER OPTIMALISERINGSGRUNNLAGET

ProTerminal sikrer et korrekt lønningsgrunnlag for medarbeiderne i virksom-heten samlet direkte fra kilden, dvs. medarbeideren selv. Samtidig skaper terminalene gjennomsiktighet da alle medarbeidere til enhver tid kan få adgang til egne opplysninger. Årsaksforklaringer registreres straks, og alt etter hva virksomheten har valgt, får lederen disse til godkjenning og kan håndtere saken som påkrevd.

I produksjonen kommer terminalens utbytte til uttrykk gjennom registreringer i sanntid. Det sikrer validiteten av produksjonens tidsforbruk, gir mer nøyaktige analyser og dermed et bedre optimaliseringsgrunnlag. Terminalen gir detaljert og presis registrering i produksjonsmiljøet: kvantitet for ordrer og operasjoner, materialforbruk samt menneskelige og maskinelle ressurser.

Ved benyttelse av ProTerminal sikres kvalitetsregistreringer til bruk for kontinuerlig optimalisering av virksomhetens arbeidsprosedyrer.