(Norsk)
.
Kundeinnlogging

ProTracker – rask og enkel prosjektregistrering

ProJect direkte på skrivebordet

En liten nyhet med stor bruksverdi: Med den nye ProTracker vil det være mulig å registrere prosjektaktiviteter i sanntid – lynraskt.

ProTracker installeres på en PC og starter automatisk når PCen slås på. Deretter er det mulig å registrere når en aktivitet starter, stopper eller når det skiftes aktivitet.

ProTracker kan alltid være synlig på skjermen med et lite ikon, og via fargekoder er det lett å se hvilken aktivitet man arbeider på. Ved at den alltid er synlig kan brukeren benytte ProTracker mens alle andre applikasjoner er åpne. Dette fordi ProTracker alltid er tilgjengelig i verktøylinjen.

Direkte fra skrivebordet gjør ProTracker det mulig å registrere prosjekt- og aktivitetstid når aktivitetene startes, stoppes eller skiftes – i sanntid og med få tastetrykk.

Det registreres i sanntid og derfor er det ikke lenger behov for å ”rekonstruere” dagens/ukens/månedens aktiviteter ettersom de blir registret mens de skjer.

ProTracker - direkte på skrivebordet ProTracker ProTracker indstillinger
ProTracker kan alltid være synlig på skjermen med et lite ikon. Høyreklikk og registrer din aktivitet.
Enkelt og greit!
Enkelt personlig oppsett av ProTracker


Oppsett av aktiviteter

Farvekoder på aktiviteterne skaber hurtig genkendelse

Oppsett av aktiviteter gjøres enkelt ved hjelp av fargekoder. Det gjør ProTracker til et effektivt visuelt redskap og gir rask identifisering av din aktivitet.

Mer om registreringene fra ProTracker

Alle registreringene skjer i ProMarks prosjektmodul som er fullt integrert mot ProMarks øvrige moduler. Via ProPortal vil man senere kunne få oversikt over dagens, ukens eller månedens aktivitetsregistreringer og eventuelt kunne gjøre korreksjoner dersom det er nødvendig.