(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Business Intelligence – ProBI

ProBI –  business intelligence for alle

ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning som gjør det mulig å analysere årsaks-sammenhenger basert på de dataene som finnes i ProMark i form av fraværsregistrering, prosjekt-registrering, aktivitetsregistrering med mer. I relasjon til fravær kan virksomheten være interessert i å analysere hvordan fraværet varierer på tvers av divisjoner, avdelinger, medarbeidertyper og land, for å forstå utfordringene bedre eller som grunnlag for beslutninger: Hvor har vi de mest stabile medarbeiderne? Hvor bør vi i fremtiden legge produksjonen? Hvorfor er fraværet høyere i denne avdelingen?

ProBI er et fleksibelt verktøy som gjør det enkelt for virksomheten å utarbeide rapporter tilpasset ønsker og behov som er tilgjengelige for virksomheten via ProMarks webportal. ProBI kan også leveres som datakuber som kan integreres med virksomhetens øvrige Business Intelligence-miljø hvis man ønsker å bruke ProMark-data i kombinasjon med andre virksomhetsspesifikke data.

ProBIs brukervennlige rapporteringsverktøy gjør det enkelt å utarbeide virksomhetstilpassede rapporter basert på en drill down-tankegang hvor man kan få stadig mer detaljerte data avhengig av behov. Det er også mulig å få rapportering basert på spesielle triggere som utløses hvis f.eks. fraværet overskrider en bestemt grense, eller få spesielle forhåndsdefinerte dashboard- eller KPI-rapporteringer som også kan gjøres tilgjengelige i ProMarks webportal. Dermed kan dataene nå ut til en bredere gruppe med relevante beslutningstakere.

Men fremfor alt muliggjør ProBI at det er enkelt å analysere årsakssammenhenger og utarbeide rapporter fra dag til dag tilpasset virksomhetens øyeblikkelige behov.

ProBI gir virksomheten store fordeler

Med ProBI kan virksomheten til enhver tid selv analysere dataene nærmere, sammenligne data etter behov og utarbeide de rapportene man ønsker uten å være avhengig av begrensede utviklingsressurser. Det brukervennlige rapporteringsverktøyet gjør det lett å lage rapporter uten nevneverdige forkunnskaper innenfor Business Intelligence-området. Det er hele ideen.

Virksomheten får bedre oversikt over de verdifulle dataene som finnes i ProMark, og kan lettere bruke disse dataene aktivt som et beslutningsgrunnlag. Man kan med få klikk se dataene i et fugleperspektiv, eller fordype seg i detaljene, alt etter behov.

Med ProBIs presentasjonsverktøy er det mulig å få oversikt over en stor mengde data på høyt nivå, som f.eks. gjennomsnittlig fraværsprosent på tvers av avdelinger. Deretter kan man med få klikk fordype seg i rapporter for de enkelte avdelingene.

Dataene kan enkelt presenteres skjematisk eller grafisk, avhengig av hva brukerne foretrekker. Det er også mulig for brukerne å få individuelle rapporter som passer spesifikt til den enkelte jobbsituasjon, og utarbeide analyser og rapporter tilpasset den spesifikke situasjonen her og nå.

ProBI bidrar også til at det blir enklere for virksomheten å distribuere viktige nøkkeldata via ProMarks webportal eller via smarttelefoner. Rapporter og data som til enhver tid kan endres etter behov.

ProBI er definitivt også et svært fleksibelt verktøy. Hvis virksomheten f.eks. foretrekker å bruke sitt eget datalagermiljø for å kunne sammenligne ProMark-data med virksomhetens øvrige data, er dette også mulig. Det behøver dermed ikke å være et enten eller!

Virksomhetens utbytte med ProBI

Med ProBI får virksomheten større mulighet til å bruke ProMark-data aktivt som beslutningsgrunnlag. I forbindelse med analyser av f.eks. fravær, kan virksomheten med få klikk få oversikt over: Årsaker til fravær, fravær fordelt på medarbeidertyper, fravær fordelt på avdelinger, informasjon om disse avdelingene, som f.eks. antall medarbeidere og medarbeiderkategorier, i hvilke perioder fraværet har vært spesielt uttalt og mye mer. Dermed kan virksomheten raskt danne seg en oversikt over omfanget av sine utfordringer, og hvor det muligens må iverksettes tiltak.

Ved å sammenligne data med andre virksomhets-spesifikke data, som f.eks. medarbeidertilfredshets-undersøkelser, kan man også få nyttige input til årsakssammenhenger som kanskje må ses i en større sammenheng, f.eks. av ledelsesmessig karakter.

Med ProBI sikres det kort sagt at data benyttes aktivt som beslutningsgrunnlag og er tilgjengelige i forhold til behov og situasjon!