(Norsk)
.
Kundeinnlogging
Motta vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt og viktig informasjon om Workforce Management

Rapportering med ProReport

ProReport – et redskap for informasjonsdeling

ProReport er et redskap for informasjonsdeling som presenterer og distribuerer data i ProMark i form av rapporter og statistikk som dermed kan danne grunnlag for faktabaserte beslutninger.

ProReport trekker ut nøkkeldata som er samlet opp i ProMark og leverer disse i form av en rekke standardrapporter. Samtidig gir ProReport mulighet til å skreddersy egne rapporter tilpasset virksomhetens spesifikke behov og eksportere disse til Word, Excel eller som PDF.

Med ProReport kan man bearbeide og presentere alle relevante data i et forståelig format som kan brukes av alle i virksomheten.

Man kan planlegge distribusjonen av rapporter slik at en rapport for eksempel kjøres om kvelden og deretter sendes ut til relevante personer via e-post.

ProReport er svært intuitivt og ukomplisert både i design og brukergrensesnitt, og de 40 standardrapportene dekker de fleste behov.

Rapporteringen relaterer seg til samtlige registreringstyper, f.eks. komme/gå, fravær, prosjekt/aktivitet og produksjonsdata.

PROREPORT – KUNNSKAP OG FAKTA

ProReport gir mulighet til å treffe faktabaserte beslutninger ut fra dagsaktuelle fakta siden informasjonen er lett tilgjengelig.

ProReport gjør det mulig å dele kunnskap på tvers av avdelinger og divisjoner gjennom planlagt distribusjon av rapporter i standardformater. Dette sikrer at alle har et identisk informasjonsgrunnlag, noe som letter kunnskapsdelingen og sikrer at man ikke bruker unødig tid på å drøfte selve datagrunnlaget, men heller treffer de rette beslutningene ut fra datagrunnlaget.

ProReport er både brukervennlig og intuitivt, og ved å eksportere dataene kan de presenteres etter eget ønske i Excel, Word eller som PDF.

UTBYTTE FOR BEDRIFTEN

Ved hjelp av tilgjengelighet, presentasjon og distribusjon av de dataene som allerede ligger i ProMark, gjør ProReport det mulig å treffe faktabaserte og dermed mer kvalifiserte beslutninger i virksomheten.

Den automatiske distribusjonen av rapporter gir løpende et oppdatert bilde av virkeligheten slik at man unngår å basere seg på statistikk fra forrige kvartal.