Fraværshåndtering

Avansert håndtering av ferie og sykdom

Mange bedrifter har allerede sett verdien av å ha en digital tidsregistreringsløsning som håndterer medarbeidernes møtt/gått-tider, overtid og tillegg. Dette sparer tid for alle parter i bedriften og sikrer grunnlaget for å skape riktig lønn.

Men det er ikke bare viktig å ha kontroll på medarbeidernes oppmøte. Det er akkurat like så viktig å kunne håndtere medarbeidernes fravær – både det som er planlagt og det som ikke er planlagt.

ProAbs er moduler til avansert fraværshåndtering og består av to funksjonelle områder:

ProAbs Ferie – automatisert håndtering av ferieregnskapet

ProAbs Ferie støtter opptjening og tildeling av ferie og spesielle feriedager samt overgang til nytt ferieår – inkludert overføring av feriedager til neste ferieår.

ProAbs Sykdom – strukturert sykdomshåndtering

Med ProAbs Sykdom kan bedriften strukturere oppfølgingen på medarbeidernes sykefravær og forenkle håndteringen af egenmeldinger.


Økonomiske fordeler, økt tillit og mindre administrasjon

Det er mange fordeler med å digitalisere administrasjonen av fravær:

 • Mindre administrasjon: Effektivisering av en rekke manuelle arbeidsflyter for både medarbeidere, ledere og i lønnsadministrasjonen reduserer administrativ tid, kostnader og risikoen for feil
   
 • Korrekt feriehåndtering til tiden: Bedriften sikrer at regelmessig behandling for alle ansatte og unngår feil i feriebalanser 
   
 • Bedre oppfølging på sykefravær: Bedriften får et sterkt verktøy som bidrar til å redusere sykefravær og forenkler håndteringen av egenmeldinger
   
 • Overholdelse av love og regler: Hjelper bedriften med å overholde de forskjellige arbeidsmarkedsregler, overenskomster og interne personalpolitikker relatert til ferie og sykdom
   
 • Økt tillit mellom medarbeider og selskapet: Det er viktig at de ansatte har tillit til at bedriften har kontroll over prosessene