Avansert feriehåndtering

ProAbs Ferie støtter opptjening av ferie og overgang til nytt ferieår

Automatisert håndtering av ferieregnskapet

ProAbs Ferie gør det nemt at håndtere ferieregnskabet
Planlegging av ferie er vanligvis noe som både bedriften og medarbeider er interessert i å få på plass i god tid. Delvis fordi ferieloven inneholder noen rettigheter på dette området og delvis fordi det gir det beste grunnlaget for en mer langsiktet planlegging.
 
ProAbs Ferie er en spesialisert modul som automatiserer en rekke arbeidsflyter og dermed forenkler feriehåndteringen i bedriften.
 

Avansert feriehåndtering

ProAbs Ferie støtter to prosesser:
 
  • Opptjening av ferie
    Modulen beregner og administrerer opptjening av ferie relatert til alder, ansiennitet og heltid/deltidsansettelse, og holder styr på om den opptjente ferie er med eller uten lønn. Modulen sikrer også korrekt tildeling av spesielle feriedager som f.eks. seniordager
     
  • Overgang til nytt ferieår
    Modulen håndterer innlegging av årets ferie samt overføring av feriedager til neste ferieår
Med ProAbs Ferie har både medarbeidere, ledere og lønningskontor løpende en oversikt over feriebalanse, godkjent ferie, overføringer med mer. Modulen sikrer at det ikke kan holdes eller overføres flere feriedager end det som den enkelte medarbeider har opptjent. Og gjennom automatiserte notifikasjoner kan bedriften sikre at de nødvendige godkjenninger skjer i tide.
 

Korrekt feriehåndtering til tiden

Funksjonene i ProAbs Ferie handler helt enkelt om å støtte all feriehåndtering, og automatiseringen sikrer at alt skjer i tide og på samme måte for alle ansatte.
 
Bedriften unngår uregelmessig behandling og feil i feriebalanser, fordi systemet i god tid kan påminne de ulike partene om oppgaver som må tas vare på.
 
Riktig og synlig feriehåndtering er av stor betydning både for administrasjonen og den enkelte medarbeider, og bidrar til å øke tilliten og jobbtilfredsheten til fordel for alle parter.