(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Fraværs-KPI i ProPortal

Status på fraværet i sanntid

Sykefravær koster hvert år næringslivet milliarder av kroner, og de aller fleste bedrifter har et strategisk fokus på nettopp dette området. Med ProPortal kan man raskt sjekke status på fraværet i sanntid og få svar og oversikt ved hjelp av Fraværs-KPI.

Kunne du tenke deg å vite f.eks.:

  • Hva koster sykefraværet vår bedrift akkurat nå?
  • Hvilke avdelinger er mest rammet av sykdom, og har vi mer sykdom i vår bedrift enn resten av bransjen?

Fraværs-KPI - et par av mulighetenePrinsippene er de samme som i Business Intelligence-systemer. Det er trafikklys som angir faresignaler, og drill-down-verktøy slik at man lynraskt kan få innsikt i bakgrunnen for avvik og reagere deretter. Her er det bare fravær som settes under sanntids-lupen og måles økonomisk.

Løft lokket av din bedrift med fraværs-KPI

Fraværs-KPI gir lynraskt oversikt over:

  • Fraværsårsaker - samlet, på avdeling eller på medarbeider
  • Fravær fordelt på ukedager
  • Prisen for aktuelt fravær samlet for bedriften, på avdeling eller pr. medarbeider
  • og mye mer ...