Sykdomshåndtering

Med ProAbs Sykdom kan dere strukturere oppfølgingen på medarbeidernes fravær og håndtere bruken av egenmelding.

Sykefravær koster hvert år bedrifter milliarder av kroner. Det fører ikke bare til tap av produksjon men kan også resultere i dyre overtidstimer til kollegaer som må jobbe ekstra. Det er derfor en stor gevinst i å ha økt fokus på medarbeidernes velvære og arbeide målrettet for å redusere sykefraværet.

Med ProAbs Sykdom får bedriften en mye bedre oversikt over sykefraværet og kan raskt fange opp eventuelle uregelmessigheter. 
 

Slå på strømmen til personalepolitikken

Strukturer oppfølgingen på sygefravær
ProAbs Sykdom handler etter kundedefinerte regelsett og varsler hvis bedriftens grenseverdier overskrides. Deretter igangsettes et forhåndsdefinert workflow eller handlingsplan. Det gir flere muligheter for å strukturere oppfølgingen på sykdom:
 
  • Når en medarbeider for eksempel har mer enn et vist antall sykedager innen en gitt periode, kan lederen motta en varsling. Det gir mulighet for å være proaktiv og fremme en tidlig handling som kan bidra til å forebygge fremtidig fravær
     
  • Er fraværet langvarig hjelper systemet til med å administrere de lovpålagte sykefraværssamtaler og eventuell annen oppfølging

Digital håndtering av egenmelding

Om en medarbeider leverer ‘egenmelding’ som sykdomsårsak kan ProAbs Sykdom håndtere hvor mange perioder, lengden på egenmelding-sykeperioden og samlet antall dager i løpet av de seneste 12 måneder, som har inngått som egenmelding. 
 
Systemet sikrer at medarbeideren bare kan bruke årsaken egenmelding en gang innen 16 dager og kan sende varslinger til sjefer, når egenmelding brukes om fraværsårsak. Dermed blir håndteringen av egenmelding enklere å kontrollere.
 

Følg lover og reduser administrasjon 

ProAbs Sykdom sikrer at bedriften følger sin interne sykdomspolitikk og offentlige love og regler gjennom å automatisere prosessene. Det gir blant annet mulighet for:
 
  • Å redusere de administrative arbeidsflyter i HR-avdelingen
  • Å gi bedre støtte til medarbeidere som har behov for det – ikke bare i forhold til arbeidsmiljøloven og interne medarbeideravtaler, men også ved å utføre proaktive tiltak for å hjelpe medarbeiderne
  • Å øke trivselen og redusere sykefraværet generelt ved å ha et øye for medarbeidernes balanse mellom arbeid og fritid. Det bidrar til å øke produktiviteten, hvilket vil avspeiles direkte på inntjeningen