(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Integrasjon til ProMark – ProHost

Skap integrasjon mellom ProMark og bedriftens øvrige forretningssystemer og oppnå økt effektivitet

ProMark er et enestående verktøy til at innsamle, presentere og distribuere lønn- og produksjonsrelaterte data. Ved å integrere med andre forretningssystemer som HR-/HCM-, lønns- og ERP-systemer blir verdifull og aktuell informasjon tilgjengelig der hvor den skal brukes, når den skal brukes – uten risiko for manuelle feil eller forsinkelser og med færre administrative rutiner.

ProHost er ProMarks integrasjonsmodul. ProHost inneholder en lang rekke integrasjoner som standard og tilbyr ytterst avanserte konfigurasjonsmuligheter. 

Et system kan ikke gjøre alt!

Ofte vil en løsning som kun baserer seg på ett system stå i fare for å kompromittere et eller flere forretningskritiske punkter. En løsning, som består av godt integrerte og dedikerte systemer, gir betydelig mer fleksibilitet og effektiv støtte av bedriftens forretningsprosesser.

Med ProMark kan bedriften øke aktualiteten og troverdigheten av:

 • Fremmøtedata
 • Fraværsdata
 • Planleggingsdata
 • Produksjonsdata
 • Lagerdata og
 • Omkostningsdata

– på alle nivåer.

Med den rette informasjon tilgjengelig i de riktige systemer får bedriften et langt bedre overblikk. Det optimerer evnen til å fokusere på det viktige og gir mulighet for hurtig reaksjon, styring og korreksjon, når uventede hendelser inntreffer. 

Økt effektivitet gjennom integrasjon

Ved å integrere forskjellige administrative systemer får bedriften et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag. Det som tidligere var historisk rapportering av forhold som man likevel ikke kunne rette opp, blir nå aktiv ledelsesinformasjon om hva som skjer akkurat nå.

I tillegg får selskapet også fordeler som:

 • Færre manuelle rutiner innenfor lønnsberegning, produksjonsplanlegging, innkjøp, logistikk, lager, salg, ledelse med videre.
 • Fjerner feil grunnet enten filinnlesing eller manuell inntasting til nye systemer
 • Hurtigere reaksjon på avvik og uventede hendelser
 • Høyere effektivitet

Vi har mer enn 400 kunder, og hos alle er ProMark integrert mot et eller flere forretningssystemer – og alltid lønnssystemet. Dette øker avkastningen på investeringene i de andre systemene betydelig.

 STANDARDINTEGRASJONER

ProMark integrerer til følgende systemer som standard. Mangler systemet ditt på listen, så kontakt oss. Integrasjonen kan være på vei – eller vi kan tilby å utvikle den.

LØNNS- & HR-SYSTEMER

 • 4Human
 • Aditro Lön & HR
 • Agda Lön
 • Bluegarden HR-plus
 • Bluegarden HR-plus maps
 • Bluegarden løn
 • Dataløn
 • Epos-løn & HR
 • Flex HRM Payroll
 • Formula Lønn & Personal
 • Hogia Lön
 • HRM Software Lön & HR
 • Huldt & Lillevik
 • Kontek Lön
 • Lessor løn
 • MindKey
 • MoorePay Payroll & HR
 • MR-Løn/KMD
 • Multiløn Erhverv
 • Multiløn Maxi
 • Multisoft
 • Personec Lön & HR
 • POL Lön
 • Sage Payroll & HR
 • SnowdropKCS
 • SAP HCM
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Payroll
 • Sympa
 • Talentsoft
 • Visma Lön
 • Visma.net Payroll
 • Visma SPCS
 • Workday

 

ERP-SYSTEMER

 • Agresso UBW
 • ASPECT/4
 • Concorde XAL
 • IFS Applications
 • Infor ERP LN
 • Infor M3
 • Jeeves
 • MS Dynamics 365FO
 • MS Dynamics 365BC
 • MS Dynamics AX
 • MS Dynamics NAV
 • Multi+
 • Oracle ERP
 • SAP Business One
 • SAP ERP
 • Visma Business
 • Visma.net

 

TELEFONSYSTEMER

 • CAX
 • Trio Present (serielt og TCP/IP)

 

TEKNOLOGIER

Filutveksling:

 • Kommaseparert – fast lengde
 • XML
 • IDocs (til SAP)

Services (SOA):

 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • SAP.Net Connector
 • OData driver
 • REST APIs

Database-/tabellutveksling:

 • DB2/400
 • Oracle
 • MS SQL
 • Progress