(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Integrasjon til ProMark – ProHost

Skap integrasjon mellom ProMark og bedriftens øvrige forretningssystemer og oppnå økt effektivitet

ProMark er et enestående verktøy til at innsamle, presentere og distribuere lønn- og produksjonsrelaterte data. Ved å integrere med andre forretningssystemer som HR-, lønns- og ERP-systemer blir verdifull og aktuell informasjon tilgjengelig der hvor den skal brukes, når den skal brukes – uten risiko for manuelle feil eller forsinkelser og med færre administrative rutiner.

ProHost er ProMarks integrasjonsmodul. ProHost inneholder en lang rekke integrasjoner som standard og tilbyr ytterst avanserte konfigurasjonsmuligheter. 

et system kan ikke gjøre alt!

Ofte vil en løsning som kun baserer seg på ett system stå i fare for å kompromittere et eller flere forretningskritiske punkter. En løsning, som består av godt integrerte og dedikerte systemer, gir betydelig mer fleksibilitet og effektiv støtte av bedriftens forretningsprosesser.

Med ProMark kan bedriften øke aktualiteten og troverdigheten av:

  • Fremmøtedata
  • Fraværsdata
  • Planleggingsdata
  • Produksjonsdata
  • Lagerdata og
  • Omkostningsdata

– på alle nivåer.

Med den rette informasjon tilgjengelig i de riktige systemer får bedriften et langt bedre overblikk. Det optimerer evnen til å fokusere på det viktige og gir mulighet for hurtig reaksjon, styring og korreksjon, når uventede hendelser inntreffer. 

økt effektivitet gjennom integrasjon

Ved å integrere forskjellige administrative systemer får bedriften et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag. Det som tidligere var historisk rapportering av forhold som man likevel ikke kunne rette opp, blir nå aktiv ledelsesinformasjon om hva som skjer akkurat nå.

I tillegg får selskapet også fordeler som:

  • Færre manuelle rutiner innenfor lønnsberegning, produksjonsplanlegging, innkjøp, logistikk, lager, salg, ledelse med videre.
  • Fjerner feil grunnet enten filinnlesing eller manuell inntasting til nye systemer
  • Hurtigere reaksjon på avvik og uventede hendelser
  • Høyere effektivitet

Vi har mer enn 400 kunder, og hos alle er ProMark integrert mot et eller flere forretningssystemer – og alltid lønnssystemet. Dette øker avkastningen på investeringene i de andre systemene betydelig.

 STANDARDINTEGRASJONER

ProMark integrerer til følgende systemer som standard. Mangler systemet ditt på listen, så kontakt oss. Integrasjonen kan være på vei – eller vi kan tilby å utvikle den.

LØNNSSYSTEMER

3P-løn
Agda
ASPECT/4 løn/HR
AXO Royal
BAS/400
Carat Lön
Concorde XAL
DAC
DA-løn
Dataløn
Epos-løn & HR
Flex
Formula Lønn & Personal

Hogia Lön
HR4
HRM Software
HR-plus
HR-plus maps
Huldt & Lillevik
IBS-Løn
Kontek
Lessor
M*LØN/LEC-Løn
Mapics
MoorePay
Movex

MR-Løn/KMD Perspektiv
MS Dynamics AX
Multi+
Multiløn Erhverv (MLE)
Multiløn Maxi PROMIS
Multisoft
NVPAS
P’borough
PA-Lön
Personec L
Personec S
PI-Lön
POL
Sage
SAP-HR
SAP-Lønn
SLS Fravær
SLS Løn

SnowdropKCS
SPCS Lön
Svensk Lön
Tieto Persona lønn
Visma
VIVALDI Lønn & Personal

 

ERP- OG HR-SYSTEMER

Agresso
ASPECT/4 Industri
ASW
BAAN
BAS/400
BPCS
Concorde XAL

IBE
IFE
IFS
Infor ERP LN
Instant.SAP
JBA
Jeeves
Jobscope

Mapics
MFG-Pro
Mitrol
Movex
MS Dynamics AX
MS Dynamics NAV
Multi+
Nevada

Promis
SAP R/3 PP & PM
Sage
Scala
SnowdropKCS
Spektra
Success Factors
Supersys
Workday

 

TELEFONSYSTEMER

CAX
Trio Present (serielt og TCP/IP)

 

TEKNOLOGIER

Filutveksling:

Kommaseparert - fast lengde
XML
IDocs (til SAP)

Services (SOA):

WCF (Windows Communication Foundation)
SAP.Net Connector

Database-/tabellutveksling:

DB2/400
Oracle
MS SQL
Progress