(Norsk)
.
Kundeinnlogging

SAP-integrasjon

Utvid din SAP-installasjon de siste meterne ut til produksjonsgulvet

SAP Certified Integration with SAP ApplicationsProMark opererer på et mer detaljert nivå enn SAP. I ProMark kan hvert parameter (arbeidskraft, maskiner, materialer eller eksterne ressurser) planlegges, omlegges og endres. Endringer kan meldes tilbake til SAP, men vil normalt ligge i ProMark til ferdigmelding.

SAP Certified Integration with SAP S/4HANA®SAP planlegger hvor mange ressurser det er til rådighet, og distribuerer produksjonsplaner basert på forespørsel/ordrer på et overordnet nivå, mens ProMark overvåker resultat og forløp i realtid på et mer detaljert nivå.

ProMark bør ses som en forlengelse/utvidelse av SAP, hvor SAP lager hovedplanen og ProMark muliggjør operasjonell planlegging og replanlegging på produksjonsgulvet.

Maksimal synergi mellom ERP og jobbregistrering

 • 100% forklaring av jobbtid kontra lønnstid
 • Auto-job inn og auto-job ut når medarbeidere i lengere tid arbeider på samme ordre - og dermed ikke behøver manuell jobbregistrering
 • Samme terminaler og samme dialoger
 • Mulighet for OEE webdel, evt. på storskjermer
 • Mulighet for å ressursallokere medarbeidere på jobb
 • Mulighet for å ha IPO (indirekte produksjonsordrer) slik som feiing, renhold, trening, møter, som samler opp timene
 • Mulighet for  å sette opp validering på jobbregistrering for eksempel hvis det brukes flere timer enn planlagt
 • Mulighet for jobbregistrering via mobil klient
 • Online registrering i stedet for timer på bakkanten
 • Standardrapporter på produktivitet og effektivitet fordelt på workcentre, avdelinger, ordre, medarbeidere mm. Beregnes som planlagt produksjonstid i forhold til forløpt produksjonstid
 • Kun ET skjermbilde der ledere får oversikt over registreringer, gjør rettelser og godkjenner avvik