Analyse

"Vi er rasende effektive, har styr på lønnskostnaderne og høy suksessrate". Perfekt om det står sådan til, men når først du kjenner tiden dine medarbeidere faktisk bruker på arbeidet, ja så kan billedet se anderledes ud.

Tag en gjennemsnitlig medarbeider i produksjonen som tjener 140 kr./timen. Fordi han holder lengre lunsj eller tar en ekstra pause, ender han med å arbeide 3% mindre enn forventet pr. dag. Det er jo ikke mere enn godt 13 minutter. Men har du samme historikk på 400 medarbeidere, så blir det altså 2,7 mio. lønnskroner årligt!

Spørsmålet er, hvad vil du gøre ved det?

Du har behov for et automatisert verktøy som kan hjelpe deg med å spotte inflasjonen i dine lønnsomkostninger.

Et verktøy som hjelper deg med å forstå årsaken til de ekstra lønnsutgifter, så du kan justere, forbedre og levere effektive resultater.

ProMark Workforce Management leverer data i realtid med et effektivt rapporteringsmodul med over 100 standardrapporter og mulighet for personlige utvidelser.

Ledelsesverktøyer som grafisk fraværs-KPI og automatisert simulering av planlegging og produksjonsbudget gir fremragende muligheter for resultatorientert strategisk analyse og ledelse.

Les nærmere om analyse her:

Med 35 års erfaring samt den rigtige IT-teknologi som kan smelte sammen med dine øvrige IT-løsninger, skaper Mark Information gennemskuelighet og lethed på udfordringerne.