Bemanningsplan

bruk promark til å skape en overskuelig bemanningsplan

Optimalisering av personalressurser er et ønske for mange bedrifter, men krever mye arbeid.

Vi tilbyr enkel, oversiktlig og effektiv nettbasert bemanningsplanlegging i ProRoster. Allokering av ressurser gjøres lett og overskuelig. Du kan lett lage en bemanningsplan som bidrar til å finne de rette ressursene til å utføre oppgaven. ProRoster bruker registreringene i ProMark om møteplaner, arbeidstid og ferie.

ProRoster er et effektivt verktøy for å minimere ikke-planlagt overtid, og et verktøy for å skape en fleksibel planlegging som tar hensyn til selskapets ressurser.

Med mulighetene i ProMark for å lage en bemanningsplan, kan du automatisere allokering av de rette medarbeiderne når du autogenererer oppgavene. Dette sparer tid og administrasjon ettersom oppgavene raskt fordeles ut til de rette personene.

Du sikrer dermed en bemanningsplan som er fokusert på å matche medarbeiderne med de planlagte behov, oppgaver eller vakter både fra sin egen eller annen avdeling.

Det er flere fordeler med å bruke bemanningsplanering i ProMark:

  • Enkel og klar fordeling av ressurser og oppgaver
  • Reduksjon av administrasjonstid
  • Oppgavene kan automatisk sendes til de rette medarbeidere

Mark Information har over 35 års erfaring med de riktige IT-løsninger som gir bedriften oversikt og mulighet for raske reaksjoner.