Datainnsamling

ProMark sikrer effektiv datainnsamling som kan integreres med virksomhetens egne forretningssystemer

Datainnsamling er viktig for et selskap. De trenger for eksempel mange informasjoner som skaper basis for:

  • lønnsbehandling
  • fraværsoversikt
  • redusering av svinn
  • effektivitetsmålinger
  • tidsregistrering på jobb og aktiviteter

ProMark tilbyr en rekke moduler som effektivt sikrer datainnsamling og registrering basert på forretningsmessige behov. ProMark har løsningen på din datainnsamling, med systemer som effektiviserer arbeidsflyten og reduserer administrasjonstid ved å gi informasjon i "sanntid".

EFFEKTIV DATAINNSAMLING

Fordelen med ProMark er at du får en online-system for hele selskapet. Alle i selskapet vil være i stand til å få nøyaktig informasjon når det er nødvendig og det reduserer manuell inntasting og feil.

Registreringerne oppsamles raskt og enkelt ved kilden og er umiddelbart tilgjengelig på nettet, så for eksempel ledere er i stand til å gjøre nøyaktige rapporter basert på denne informasjonen.

Datainnsamling med ProMark gir flere fordeler:

  • Integrasjon – ProMark integreres med selskapets øvrige forretningssystemer
  • Oversikt - ProMark sikrer at selskapet får en god oversikt over de ulike aktiviteter og resultater.
  • Planlegging - Tilgang til effektiv planlegging av bemanning, jobb, aktiviteter, økonomi
  • Tid sporing - la ansatte registrere sin tid og fravær
  • Effektivitet - reduserer administrasjonstiden og tildeler de rette ressursene til de riktige oppgavene

REDUsER ADMINISTRAsjON MED ONLINE DATAINNSAMLING

ProMark sikrer at datainnsamling skjer effektivt, og ved å eliminere tid fra administrasjonen kan arbeidet effektiviseres. Vi har en automatisert løsning som er enkel å bruke for alle. Våre produkter gjør du og din bedrift i stand til å ta bedre beslutninger.

For eksempel kan du lese om resultatet av ProMark integrasjon med SAP hos MAN Energy Solutions.