Bruk OEE-måling for å redusere spill på produksjonsutstyr og øk effektiviteten og produktiviteten

OEE er et målings- og optimaliseringsverktøy for å synliggjøre spill på produksjonsutstyr. Som tall gir det en beskrivelse av hvor godt utstyret utnyttes, hvor effektivt utstyret kjører og hva kvaliteten av utstyret er – i øyeblikket.

Målrettet produksjonsstyring

OEE kvantifiserer spill på produksjonsutstyret, synliggjør de tiltak som må tas og er derfor et viktig tillegg til ledelsens verktøy innenfor produksjonsstyring. Samtidig utgjør målingen av den totale utstyrseffektiviteten et grunnlag for:  

  • overvåking av produksjonsprosesser
  • KPI beregning
  • analyse og produksjonsoppfølging

Svært få selskaper scorer høyt på utstyrseffektivitet før de begynner å arbeide strategisk med OEE og lean.

OEE støtter lean ved å identifisere hvor det skal optimaliseres, og ved å redusere noen av de typer spill man arbeider med innenfor lean. 

Felles retning og handling

Måling av den totale utstyrseffektiviteten kan brukes til å identifisere beste praksis i hele bedriften, tvers produksjonssteder.

Målingen synliggjør spill for ledelsen, men også for de ansatte og kan brukes til å involvere de ansatte i et felles ansvar for spillreduksjon.

Oversikt over produksjonsdata

Produksjonsoversikten i ProJob viser planlagt og faktisk produksjonsstatus i sanntid basert på de ansattes registreringer av tid og produksjonsresultater. Oversikten kan vises på storskjermer slik at de ansatte kontinuerlig kan overvåke produksjonen.

Les mer om OEE…