Produksjonsrapportering og produksjonsregistrering - to sider av samme sak

Om du stiller høye krav til korrekte og oppdaterte prosess- og produksjonsrapporter, da er ProMark-løsningen. Du får et moderne produksjonsplanlegging system som kan møte de strenge kravene fra myndigheter, produksjonsledelse - og fra deres driftspersonell.

  • Produksjonsrapportering gir oversikt, slik at produksjonens faktiske forbruk av råvarer blir returnert før godkjenning
  • Online produksjonsrapportering
  • Produksjonsregistrering sikrer at alle har samme tilgang til de data som trengs for å utføre sin daglige jobb
  • Alle kan få tilgang til rapporter via nettbaserte portaler og pc-klienter
  • Intuitiv og brukervennlig rapporteringsklient
  • En fleksibel produksjonsregistrering som gir en fullstendig oversikt over kjøretider, stopptider, responstider, reparasjonstider, etc. på maskiner
  • Kan være fullt integrert med andre IT-systemer

Produksjonsrapportering og produksjonsregistrering er to sider av samme sak.

Produksjonsrapportering og produksjonsregistrering i ProMark hjelper deg til å vite nøyaktig hvor mye som er produsert, hvor mye som er godkjent og vrakes, eventuelt oppdelt på årsak. Og du får oversikt over tidsforbruk per ordre/operasjon/workcenter/ressurs og status for fullførte ordrer/operasjoner.

PRODUKSJONSREGISTRERING

– sikres gjennom en fleksibel online registrering av produksjonskritiske parametere direkte fra produksjonsgulvet. Produksjonsregistrering må være enkel og rask.

Data kan da bli validert og brukt til å oppdatere produksjonsplaner i ERP-systemet. Man kan dermed umiddelbart og kontinuerlig justere planene for optimal og fleksibel bruk av ansatte, utstyr og materiell.

PRODUKSJONSRAPPORTERING

– sikrer oversikt over fremdriften på ordrer, og gjør det mulig å kontrollere om de riktige personene arbeider på de riktige ordrer. Da fungerer produksjonsrapporteringen.

Dra nytte av vår kompetanse og gjør som 300.000 andre brukere. La vår erfaring hjelpe deg til en bedre bunnlinje. ProMark fra Mark Information gir oversikt og rask respons på utfordringene!

Kontakt oss - og lær om alle mulighetene innen produksjonsregistrering og produksjonsrapportering!