Prosjektkontroll

REGISTRERING Av PROsJEKT- OG AKTIVITETSTID VIA PORTAL – FOR ALLE MEDARBEiDERE

Å ha det fulle grunnlaget for beregning av ’vugge til grav’-kostnader på selskapets produkter og tjenester er viktig for å opprettholde bedriftens effektivitet.

Med ProMarks enkle og intuitive nettbaserte system til prosjektkontroll kan vi hjelpe med å gi svar på:

  • Om tiden (også funksjonærenes) brukes på de riktige aktiviteter?
  • Om initierte prosjekter (fortsatt) er lønnsomme?
  • Om dine produkters kostpris er korrekt eller om funksjonærenes tid reelt mangler i kostnadsberegningen?
  • Om det er kontrollstyr på de indirekte produksjonskostnader?

På grunn av den globale markedssituasjonen, er dette nå kritiske områder å ha spesifikk kunnskap om. Å ha de riktige verktøyene for å gjøre korrekt prosjektkontroll er derfor viktig for bedriftene.

ALLE MEDARBEiDERE KAN REGISTRERE

Enhver ansatt med tilgang til portalen via privat eller felles pc via intranett eller lignende kan nå registrere hva egen tid er brukt på - spesifikke ordrer, aktiviteter, prosjekter eller klargjøring og service.

Registrerte data er umiddelbart tilgjengelig for planlegging og oppfølging på kontoret. Det blir derfor svært enkelt å utføre prosjektkontroll for hver ansatt, samtidig som det blir enkelt for ledelsen å gjøre etterrapportering.

Hvis registrering tidligere ble gjort manuelt, vil du få en en besparelse både på administrasjonstid og etterbehandling, samt en mye bedre og raskere oversikt over pågående arbeid. Dette sikrer en bedre og mer effektiv prosjektkontroll.

Prosjektkontroll Av AKTIVITETER OG PROsJEKTER

Prosjektene man ønsker å registrere tid på, kan ligge i nesten alle deler av bedriften: Utvikling, prosjektering, design, produksjon, salg, service etc.